Välkommen in på dina sidor!Gratis kalkyl

EnReduce sänker snabbt era uppvärmnings­kostnader

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för allmännyttans kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Energibesparingsåtgärder har därför hög prioritet och många har valt att spara in med hjälp av styrsystemet EnReduce. Vi kan visa på mycket lyckade projekt för energibesparing där besparingarna har gjorts på 15 procent eller mer. Det är enkelt att spara energi med EnReduce samtidigt som de boende får en bättre värmekomfort! Systemet utnyttjar den värme som lagras i fastigheten innan ny värme tillförs. Hur mycket skulle ni spara på energieffektivisering med EnReduce?

För att få energieffektiva fastigheter - Kontakta oss på Enreduce redan idag!

Vår kostnadsfria besparingskalkyl ger snabbt besked!

 • Mälarenergi och Mimer valde EnReduce®

  MälarenergiMed målet att kapa dyra effekttoppar och hjälpa bostadsbolaget Mimer att sänka fjärrvärmekostnaderna har EnReduce installerats i sju fastigheter i Västerås.

  Läs mer!

 • Även Statkraft i Norge valde EnReduce

  StatkraftAllt fler nordiska fjärrvärmeföretag väljer EnReduce för att kapa effekttoppar och hjälpa kunderna att reducera energikostnaderna. Statkraft i Norge har nyligen valt EnReduce för ett viktigt pilotprojekt.

  Läs mer!

 • Ramavtal med Ikano Bostad

  Enreduce har under de senaste månaderna fått flera nya order. Nyligen har också ett ramavtal tecknats med Ikano Bostad som totalt har cirka 6 000 lägenheter i främst Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Ikano Bostad har sedan tidigare systemet EnReduce installerat i fastigheter i Högdalen, Stockholm.

  Läs mer!

 • EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

  EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

  För bostadsrättsföreningen S:t Olof i Uppsala var ständigt stigande fjärrvärmekostnader något som oroade för några år sedan. För att sänka kostnaderna installerades EnReduce. Resultatet blev en besparing på mellan 15 och 18 %.

  Läs mer!

 • Enreduce får stororder

  Ett kommunalt bostadsbolag i västra Sverige har fattat beslut om att installera Uppsalaföretaget Enreduce energisparprogram i ytterligare 2 000 lägenheter. Den totala bostadsytan är cirka 115 000 kvm. Det var år 2006 som bolaget fattade beslut om att testa programmet EnReduce i ett 80-tal lägenheter. Under en tioårsperiod har installationerna successivt byggts ut till att omfatta närmare 3 000 lägenheter.

  Läs mer!

 • EnReduce® har hjälpt Årets Energiutmanare att spara energi i drygt tio år

  EnReduce® har hjälpt Årets Energiutmanare att spara energi i drygt tio år

  Systematisk energieffektivisering och modet att tänka nytt var två skäl till att Halmstads Fastighets AB, HFAB, tilldelades utmärkelsen Årets Energiutmanare 2016 av SABO. Redan år 2006 valde HFAB att börja spara energi med EnReduce®.

  Läs mer!

 • Halmstads Fastighets AB får ”Energiutmanar”-priset

  Vår kund Halmstads Fastighets AB får ”Energiutmanar”-priset. Läs Hallandspostens artikel.

  Läs mer!

 • Enreduce äldsta kund
  - utnyttjar fjärrvärmen så effektivt att Fortum blir förvånade

  Enreduce äldsta kund- utnyttjar fjärrvärmen så effektivt att Fortum blir förvånade

  På Bjursätragatan i Rågsved, Södra Stockholm, ligger en bostadsfastighet med ett 40-tal lägenheter som varit familjeägd sedan 60-talet. För att förbättra inomhuskomforten, men också för att reducera energikostnaderna, installerades energistyrsystemet EnReduce® i början av 90-talet. En uppgradering till en ny systemversion skedde för ett tiotal år sedan. I 25 år har EnReduce® gett de boende en bra inomhuskomfort och systemet är så energieffektivt att fjärrvärmeleverantören Fortum förvånas och gör avdrag på fjärrvärmefakturan.

  Läs mer!

 • "EnReduce® är som en digital drifttekniker"

  "EnReduce® är som en digital drifttekniker"

  Bostadsbolaget Heimstaden tog i februari i år energistyrnings­systemet EnReduce® i drift i en av bolagets fastigheter i området Flogsta i Uppsala. Fastigheten har ett hundratal lägenheter och intill ligger en identisk fastighet som fick fungera som referensobjekt. Efter fyra månader med EnReduce® hade energiförbrukningen minskat med 12 % i fastigheten. I referensfastigheten skedde ingen förändring. Det lyckade energisparresultatet har lett fram till beslutet att installera EnReduce® även i referensfastigheten.

  Läs mer!

 • Allt fler vill kombinera temperaturmätning med EnReduce®

  Allt fler vill kombinera temperaturmätning med EnReduce®

  EnReduce® är ett märkesoberoende energistyrnings­system som enkelt kan komplettera befintlig styr- och reglerteknik i en fastighet. Lika smidigt går det att kombinera EnReduce® med befintliga system för temperaturmätning.

  Läs mer!

 • EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

  EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

  Restad Gård i Vänersborg har utvecklats till Sveriges största asylboende och inom området finns också hotell, lägenheter och många företag. Fastighetsägaren Niklasberg AB har sedan 2012 installerat energistyrsystemet EnReduce® i ett 20-tal av de totalt mer än femtio byggnader som finns på Restad Gård.

  Läs mer!

 • ”Vi ville ha ett märkesoberoende system”

  ”Vi ville ha ett märkesoberoende system”

  Kommunägda Håbohus i Håbo kommun har cirka 1 300 lägenheter fördelade på ett flertal bostadsområden i centralorten Bålsta. Nära hälften av lägenheterna finns i området Mansängen. Under hösten kompletterade Håbohus sitt befintliga system för temperaturmätning med EnReduce som har en unik förmåga att beräkna hur mycket energi som finns inlagrad i huskroppen. Detta system ger en mer automatiserad styrning, sänkta energikostnader och ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

  Läs mer!

 • "Energisparprojekt är ingen kostnad utan en bra affär"

  2012 tog Studentstaden i Uppsala beslut om att installera energistyrsystemet EnReduce i hela fastighetsbeståndet med över 4 000 studentlägenheter. Det innebar att ett energisparprojekt som några år tidigare började i ett område vuxit till att omfatta samtliga bostadsområden. När projektet startade var Ulf Näslund i rollen som teknisk chef initiativtagare och drivande i att inleda en långsiktig energisparsatsning med EnReduce.

  Läs mer!