Välkommen in på dina sidor!Gratis kalkyl

EnReduce sänker snabbt era uppvärmnings­kostnader

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för allmännyttans kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Att sänka energikostnaderna har därför hög prioritet och många har valt att göra det med styrsystemet EnReduce. Vi kan visa på lyckade energisparprojekt med besparingar på 15 procent, eller mer. Det är enkelt att spara energi med EnReduce samtidigt som de boende får en bättre värmekomfort! Systemet utnyttjar den värme som lagras i byggnader innan ny värme tillförs. Hur mycket skulle ni spara med EnReduce och ”värme först vid verkligt behov”?

Vår kostnadsfria besparingskalkyl ger snabbt besked!

 • Allt fler vill kombinera temperaturmätning med EnReduce®

  Allt fler vill kombinera temperaturmätning med EnReduce®

  EnReduce® är ett märkesoberoende energistyrnings­system som enkelt kan komplettera befintlig styr- och reglerteknik i en fastighet. Lika smidigt går det att kombinera EnReduce® med befintliga system för temperaturmätning.

  Läs mer!

 • EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

  EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

  Restad Gård i Vänersborg har utvecklats till Sveriges största asylboende och inom området finns också hotell, lägenheter och många företag. Fastighetsägaren Niklasberg AB har sedan 2012 installerat energistyrsystemet EnReduce® i ett 20-tal av de totalt mer än femtio byggnader som finns på Restad Gård.

  Läs mer!

 • Statens Fastighetsverk testar EnReduce
  - och tilldelas utmärkelsen ”Årets energirådgivare”

  Statens Fastighetsverk testar EnReduce- och tilldelas utmärkelsen ”Årets energirådgivare”

  I ett projekt som startade under 2014 håller Statens Fastighetsverk på att utvärdera lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett antal system för energistyrning håller på att utvärderas och EnReduce har installerats i den kulturhistoriskt intressanta byggnaden Hessensteinska palatset på Riddarholmen.

  Läs mer!

 • ”Vi ville ha ett märkesoberoende system”

  ”Vi ville ha ett märkesoberoende system”

  Kommunägda Håbohus i Håbo kommun har cirka 1 300 lägenheter fördelade på ett flertal bostadsområden i centralorten Bålsta. Nära hälften av lägenheterna finns i området Mansängen. Under hösten kompletterade Håbohus sitt befintliga system för temperaturmätning med EnReduce som har en unik förmåga att beräkna hur mycket energi som finns inlagrad i huskroppen. Detta system ger en mer automatiserad styrning, sänkta energikostnader och ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

  Läs mer!

 • Börsnoterat fastighetsbolag valde EnReduce

  Börsnoterat fastighetsbolag valde EnReduce

  Bland Enreduce Energy Controls kunder finns många bostadsrättsföreningar i Sverige och Norge, kommunala bostadsbolag och både små och stora privata fastighetsägare. Ett börsnoterat fastighetsbolag med ett samlat fastighetsvärde på 30 miljarder valde för några år sedan att satsa på energistyrning med EnReduce. Resultatet blev mycket lyckat.

  Läs mer!

 • 60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning

  60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning

  Vårt deltagande på Fastighetsmässan i Göteborg gav flera viktiga besked. Intresset för hur man kan spara energi är fortsatt stort. Hur man kan göra det i kombination med en jämn och bra inomhus-komfort var det många som ville veta mer om.

  Läs mer!

 • Mässuccé och glada vinnare

  Mässuccé och glada vinnare

  Fastighetsmässan i Göteborg i början av september blev en succé för Enreduce Energy Control. Flera hundra personer besökte montern för att få veta mer om smartare energistyrning med vårt system EnReduce.

  Läs mer!

 • "Energisparprojekt är ingen kostnad utan en bra affär"

  2012 tog Studentstaden i Uppsala beslut om att installera energistyrsystemet EnReduce i hela fastighetsbeståndet med över 4 000 studentlägenheter. Det innebar att ett energisparprojekt som några år tidigare började i ett område vuxit till att omfatta samtliga bostadsområden. När projektet startade var Ulf Näslund i rollen som teknisk chef initiativtagare och drivande i att inleda en långsiktig energisparsatsning med EnReduce.

  Läs mer!

 • ”Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

  ”Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

  Studentstaden i Uppsala äger 3 352 studentbostäder och förvaltar 4 350 studentbostäder. Företaget ägs av Uppsalahem och Studentstaden sköter själva förvaltningen av samtliga fastigheter. Fram till oktober 2013 var Rigder Nylund förvaltningschef hos Studentstaden och han har idag en motsvarande befattning hos Rikshem i Västerås. År 2010 inleddes en energisparsatsning hos Studentstaden med EnReduce.

  Läs mer!

 • ”Vi sparade mest där vi installerade EnReduce”

  ”Vi sparade mest där vi installerade EnReduce”

  SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder har sedan flera år arbetat efter en plan att energianvändningen ska minska med 20 % från 2007 till 2016. År 2012 hade energianvändningen minskat med 14 % och energistyrsystemet EnReduce hjälper till att minska uppvärmningskostnaden.

  Läs mer!

 • Med EnReduce tillförs ny värme först vid verkligt behov

  För många år sedan konstaterade nämligen forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan att det skulle vara möjligt att utveckla ett energistyrsystem som utnyttjar byggnaders förmåga att lagra energi. Forskningen visade att det var möjligt att beräkna energitillgången i form av lagrad energin och sedan ta tillvara den som gratisenergi vid uppvärmningen. Resultatet av forskarnas arbete ledde så småningom fram till utvecklingen av det märkesoberoende system som vi marknadsför under varumärket EnReduce.

  Läs mer!