Gratis kalkyl

Välkomna på våra seminarier!

EnReduce® styr efter verkligt behov

EnReduce® utnyttjar husets egen förmåga att lagra in och ur energi.

EnReduce® har en unik förmåga att beräkna och utnyttja den värme som inlagrats i huskroppen.

EnReduce® programmet styr husets värme efter verkligt behov. Detta ger en jämnare och behagligare inomhustemperatur och minskad energiförbrukning.

EnReduce® programmets beräkningsarbete pågår automatiskt 24 timmar om dygnet,
365 dagar om året och ger en årlig besparing på ca 15 - 25 %

Tider

Vi återkommer med fler tidpunkter för seminarier i januari.

Plats: Huvudkontoret Bolandsgatan 9, Uppsala (ingång kortsida mot Värmeverket)

Anmälan: Via e-post till info@enreduce.se eller telefon 018 - 12 39 50.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!


Förenklar för bostadsbolagens driftspersonal

Jan Bergstrand, som ansvarar för Enreduce Energy Controls regionkontor i Göteborg, berättar att han i sina kontakter med bostadsbolag fått tydliga indikationer på att det skett en förändring i marknadens syn på energisparlösningar. Det finns en helt annan öppenhet för att titta på driftoptimering via tilläggssystem till traditionella lösningar inom styr- och reglerområdet, och då hamnar EnReduce® i fokus som ett mycket intressant alternativ.

Intresset för EnReduce växer i takt med att marknaden blir medveten om att EnReduce ® verkligen ger fina energisparresultat, samt att systemet är enkelt att arbeta med för driftspersonalen samtidigt som det ger full kontroll över en fastighets energiförbrukning. Många ser det också som väldigt positivt att vi arbetar märkesoberoende och att en EnReduce®-lösning är mycket flexibel och kan integreras med alla styr- och reglersystem på marknaden. Vi ser detta som ett tecken på att marknaden efterfrågar lösningar som snabbt kan tas i drift och där fastighetsägarna kan dra nytta av investeringar man gjort tidigare inom fastighetsautomation. Att vi kan erbjuda olika driftsalternativ där kunderna via Internet kopplar upp sina system till en egen eller vår centrala EnReduce®-server tror jag också är något som tilltalar många fastighetsföretag som har små egna driftsorganisationer, säger Jan.


EnReduce® gör det enklare att nå energisparmålen

Lars Lindström hos Enreduce Energy Control i Uppsala ser ytterligare en viktig anledning till att marknadens intresse för EnReduce® nu verkar tar fart ordentligt.

Vi har i många år slagits för vår lösning men fastighetsmarknaden är mycket traditionell och det är i många energisparprojekt där man istället valt äldre lösningar som ofta utgår från teoretiska modeller för energistyrningen. Det man nu börjar bli medveten om är att dessa ofta inte fungerar och att utlovade energisparmål inte uppnås. Det här ger oss ett marknadsförsprång och vi får många bevis för att både potentiella kunder och samarbetspartners förstår att detta försprång är betydande. Det är givetvis väldigt glädjande och något som lovar gott inför framtiden. Vår satsning på trådlös teknik gör också att vi kan gå ännu mer på marknadsoffensiven, avslutar Lars Lindström.

Vänta inte med att ta reda på hur mycket ni kan spara med EnReduce®, och hur enkelt det är att starta energisparprojekt tillsammans med oss! Ring till vårt huvudkontor i Uppsala på 018-12 39 50 eller regionkontoret i Göteborg på 031 - 703 41 80 så berättar vi mer. (Fler kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakt”)