Gratis kalkyl

EnReduce hjälper allmännyttiga bostadsföretag spara energi

...och ger de boende en bra komfortvärme

Styrsystemet EnReduce bygger på kunskapen om att byggnader kan lagra värme. Om vi förenklar kraftigt innebär det att många kommunala bostadsbolag i sina flerbostadshus har lagrad gratisenergi som kan användas innan ny värme tillförs.

EnReduce har utvecklats för att ta tillvara på den lagrade energin och systemet ser till att ny värme tillförs först när det finns ett verkligt behov. Detta till skillnad mot system som styr ut värme så fort det blir lite kallare utomhus. EnReduce ger en jämnare värmetillförsel och de boende upplever det också som att värmekomforten är jämn och behaglig. Detta samtidigt som ni sänker värmekostnaderna!

Den forskning som legat till grund för utvecklingen av EnReduce har belönats med Stora Energipriset så det kanske inte är så konstigt att EnReduce ger stora energibesparingar. Systemet automatiserar och optimerar värmetillförseln, är enkelt att installera och att sköta för driftspersonalen. En stor fördel är också att EnReduce kan kopplas samman med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem. Allmännyttans bolag kan därmed dra nytta av de investeringar som redan gjorts inom fastighetsautomation och en energisparsatsning med EnReduce kan därför startas snabbt.

Stora besparingar ger kort pay off tid

En central del av en EnReduce-lösning är ett antal sensorer, vi har även trådlös teknik, som placeras ut i ett antal lägenheter. Via sensorerna samlas mätvärden kontinuerligt in (24 timmar om dygnet) och de analyseras sedan av EnReduce programvara. Vi skräddarsyr energisparlösningar och ni kan även låta oss på Enreduce Energy Control övervaka systemet och rapportera energisparresultaten.

Energispareffekten med EnReduce kommer som regel snabbt och vi kan visa på projekt investeringen betalat sig på lite drygt ett år. Ibland kan det ta lite längre tid men vi har gott om referenser som kan bekräfta en mycket kort pay-off-tid och imponerande energisparsiffror på mellan 10 – 15 %.

Energireducering med jämn och behaglig värmekomfort

Det finns en utbredd uppfattning av en kraftfull minskning av uppvärmningskostnaderna kräver en sänkning av inomhustemperaturen. EnReduce är beviset på att det inte alls behöver vara så eftersom systemet styr ut värmen jämnare jämfört med andra system. Med EnReduce kan ni sänka uppvärmningskostnaderna utan att sänka inomhustemperaturen.

Så här säger några av våra kunder:

”Genom att det finns sensorer utplacerade i ett antal av områdets lägenheter kan EnReduce programvara både analysera rumstemperaturerna och sedan styra värmetillförseln så att temperaturen blir jämn och värmekostnaden så låg som möjligt. Att hyresgästerna är mycket nöjda med den förbättrade komforten är ett extra plus”
”Resultatet efter första året var en minskning av energiförbrukningen med 15 % och med bibehållen inomhuskomfort”
”EnReduce har gett oss energibesparing på 15 % utan att vi behövt genomföra några andra energisparåtgärder”
”Vår fjärrvärmedistributör sänkte effekttaxan när de konstaterat att vi installerat EnReduce”

Kontakta oss gärna för mer information hur ni kan sänka uppvärmningskostnaderna, och läs gärna mer om EnReduce och våra komfortvärmeavtal! Här hittar du våra kontaktuppgifter.