Gratis kalkyl

EnReduce ger jämn lägenhetstemperatur och låg värmeförbrukning

Kommunala HFAB, Halmstads Fastighets AB, är Halmstads ledande fastighetsbolag med närmare 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler i ett 30-tal bostadsområden. Ett av dessa områden är Vallås som utgör en egen stadsdel tre kilometer utanför centrala Halmstad. I Vallås finns det mer än 2 000 lägenheter i fastigheter som byggdes under det s k miljonprogrammet på 70-talet.

Med målsättningen att förfina tekniken för reglering av lägenhetstemperaturerna, och även sänka värmeförbrukningen, valde HFAB att under 2006 prova en EnReduce®-lösning i ett 80-tal av Vallås lägenheter. Ett par år innan hade HFAB konverterat till fjärrvärme, och satsningen på EnReduce® sågs som en intressant möjlighet att ytterligare förfina de reglermöjligheter som fanns med fastigheternas moderna styr- och reglerteknik. Efter en provperiod på tre år kunde HFAB konstatera att EnReduce®-lösningen gav önskat resultat; en kombination av både energibesparing, jämnare lägenhetstemperaturer och nöjdare hyresgäster.

Efter den lyckade provperioden var det ett naturligt steg för oss att installera en EnReduce®-lösning i 2 000 av de lägenheter som finns i Vallås. Genom att det finns sensorser utplacerade i ett antal av områdets lägenheter kan EnReduce® programvara både analysera rumstemperaturerna och sedan styra värmetillförseln så att temperaturen blir jämn och värmekostnaden så låg som möjligt. Att hyresgästerna är mycket nöjda med den förbättrade komforten är ett extra plus, säger Ulf Johansson på HFAB.