Gratis kalkyl

EnReduce hjälper Allmännyttan spara energi

...och ge de boende en bra komfort

Styrsystemet EnReduce bygger på kunskapen om att byggnader kan lagra värme. Om vi förenklar kraftigt innebär det att många kommunala bostadsbolag i sina flerbostadshus har lagrad gratisenergi som kan användas innan ny värme tillförs.

Läs mer om hur EnReduce sparar pengar åt allmännyttan

1 minuts snabbfakta
om EnReduce

EnReduce är enkelt att installera och investeringen sparas in mycket snabbt. Vi har gjort en kort sammanfattning om hur ni kan spara energi med EnReduce.

Snabbfakta om EnReduce

EnReduce hos kommunala Halmstads Fastighets AB

Lyckat energisparprojekt med EnReduce gav önskat resultat och ledde till installation för 2 000 lägenheter.

Lägre kostnader och nöjdare hyresgäster

”Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

Studentstaden i Uppsala äger 3 352 studentbostäder och förvaltar 4 350 studentbostäder. De sparade 19% i en av sina fastigheter.

EnReduce hjälper Studentstaden nå sina sparmål

EnReduce erbjuder Allmännyttan mycket energisparkunskap

Vi kompletterar ofta det kunnande som finns hos våra kunder.

EnReduce erbjuder mycket energisparkompetens