Gratis kalkyl

EnReduce har hjälpt många bostadsrättsföreningar att sänka uppvärmningskostnaderna

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för många bostadsrättsföreningar. Hur kostnaderna ska kunna sänkas är en angelägen fråga för de flesta styrelser och även för medlemmarna. Ett stort antal bostadsrättsföreningar både i Sverige och Norge har valt att göra det med styrsystemet EnReduce.

EnReduce bygger på kunskapen om att byggnader kan lagra värme. Om vi förenklar kraftigt innebär det att alla bostadsrättsförningar i sina hus har lagrad gratisenergi som kan användas innan ny värme tillförs. EnReduce har utvecklats för att ta tillvara den lagrade energin och systemet ser till att ny värme tillförs först när det finns ett verkligt behov.

Detta till skillnad mot system som styr ut värme så fort det blir lite kallare utomhus. EnReduce ger en jämnare värmetillförsel och de boende upplever det också som att värmekomforten är jämn och behaglig. Detta samtidigt som ni reducerar uppvärmningskostnaderna!

Den forskning som legat till grund för utvecklingen av EnReduce har belönats med Stora Energipriset så det kanske inte är så konstigt att EnReduce ger Stora Energibesparingar.

Systemet automatiserar och optimerar värmetillförseln, är enkelt att installera och även att övervaka. En stor fördel är också att EnReduce kan kopplas samman med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem. Er bostadsrättsförening kan därmed dra nytta av de investeringar som redan gjorts inom fastighetsteknik.

Stora besparingar ger kort pay off tid

En central del av en EnReduce-lösning är ett antal sensorer, vi har även trådlös teknik, som placeras ut i ett antal lägenheter. Via sensorerna samlas mätvärden kontinuerligt in (24 timmar om dygnet) och de analyseras sedan av EnReduce programvara. Vi skräddarsyr energisparlösningar och ni kan även låta oss på Enreduce Energy Control övervaka systemet och rapportera energisparresultaten.

Energispareffekten med EnReduce kommer som regel snabbt och vi kan visa på projekt investeringen betalat sig på lite drygt ett år. Ibland kan det ta lite längre tid men vi har gott om referenser som kan bekräfta en mycket kort pay-off-tid och imponerande energisparsiffror på mellan 10 – 15 %.

Spar energi med jämn och behaglig värmekomfort

Det finns en utbredd uppfattning av en kraftfull minskning av uppvärmningskostnaderna kräver en sänkning av inomhustemperaturen. EnReduce är beviset på att det inte alls behöver vara så eftersom systemet styr ut värmen jämnare jämfört med andra system.

Så här säger några bostadsrättsföreningar som valt EnReduce:

”En stor del av investeringen var betald redan efter första året”. (Brf Göta i Uppsala)
”Vi är jättenöjda med vårt EnReduce-system. Det betalade sig på tre år och efter ytterligare ett antal år kan vi konstatera att besparingen fortsatt”. (HSB-föreningen Spiralen i Stockholm)
”Det fina med systemet är att det inte märks. I vår källare finns ett apparatskåp med den teknik som styr lösningen, och i fyra av lägenheterna finns temperatursensorer placerade. Vi har dock aldrig behövt lära oss något om tekniken bakom. Det bara fungerar helt enkelt. Vi har också slutat titta efter om vi gör några besparingar”. (Brf Grane i Uppsala)

Kontakta oss gärna för mer information hur ni kan sänka uppvärmningskostnaderna, och läs gärna mer om EnReduce!