Gratis kalkylVi har skänkt en julgåva till WWF 2018

Investeringen nästan helt betald efter första året

Bostadsrättsföreningen Göta på Luthagesplanaden i Uppsala har 68 lägenheter i en äldre fastighet som byggdes i mitten av 1940-talet. Många äldre fastigheter runt om i Sverige har problem med höga uppvärmningskostnader eftersom fjärrvärme tillförs även om det egentligen inte behövs. Anledningen är styr- och reglersystem med utesensorer som leder till att mer fjärrvärme tillförs så snart det blir kallare utomhus. Att värmen inomhus är fullt tillräcklig tar dessa system inte hänsyn till och resultatet blir en onödigt hög fjärrvärmenota.

Så var situationen även för Brf Göta och Lars Benson som sitter i föreningens styrelse. Han berättar att man för ett par år sedan såg sig tvungna att hitta en lösning på de allt för höga energikostnaderna.

Våra uppvärmningskostnader var mycket höga och blev ständigt högre. Vi beslöt oss därför för att titta på ett alternativ till det system med utesensorer som vi haft i väldigt många år. Målet var att hitta ett system för energief-fektivisering som kunde ge oss en påtaglig reducering av uppvärmningskostnaderna i kombination med ett fortsatt bra inomhuskom-fort för medlemmarna. Vi läste om EnReduce® och blev nyfikna på möjligheten att utnyttja fastighetens lagrade värme innan ny fjärrvärme tillförs. Efter beslut om att investera i en EnReduce®-lösning installerades inomhusgivare i några lägenheter. Vi var givetvis nyfikna på hur stor energibesparingen skulle bli, och den blev avsevärd.


Tillsammans med EnReduce® genomfördes en analys av den uppnådda energibesparingen under 2013. Preliminära beräkningar visade på en minskning med nästan 15 %, och analysen visade även att fastighetens CO2-utsläpp också minskat med knappt 15 %. Lars Benson kan konstatera att föreningen fått en mycket synlig och stor energibesparing som resulterat i att notan för fjärrvärmen ser annorlunda ut idag.

Vi hade förväntningar på att EnReduce® skulle hjälpa oss till en påtaglig energieffektivisering, och så blev det verkligen. Besparingen innebär att en stor del av investeringen var betald redan efter första året och det tycker jag och andra i styrelsen är imponerande. Systemets stora fördel är att det jämnar ut värmetillförseln och ger en påtaglig energibesparing samtidigt som man upplever en bra inomhuskomfort. Vi är mycket nöjda med det resultat vi uppnått och likaså med samarbetet med Enreduce Energy Control. Deras kunskap om energieffektivisering är stor och har betytt mycket för oss, avslutar Lars Benson.