Gratis kalkyl

50-åriga fastigheter med lägre uppvärmningsbehov än dagens nyproduktion

HSB-föreningen Spiralen på Alströmergatan i Stockholm hade 50-årsjubileum 2009. 1959 stod fastigheternas drygt 80 lägenheter inflyttningsklara. Idag är Spiralen ett bra exempel på att det går att sänka uppvärmningskostnaden i äldre fastigheter så kraftigt att den betydligt understiger normalvärdet för nyproduktionen! Detta har HSB-föreningen lyckats med genom att välja en EnReduce®-lösning.

För ett antal år sedan tog föreningen beslut om en energisparsatsning. Valet föll på EnReduce®-investering som visade sig bli mycket lönsam. Investeringen betalade sig snabbt och uppvärmningsbehovet har sänkts till ca 108 KWh per kvadratmeter vilket ligger ca 20 % under normalvärdet för nyproducerade lägenheter (130 – 140 KWh).

Vi är jättenöjda med vårt EnReduce®-system. Det betalade sig på tre år och efter ytterligare ett antal år kan vi konstatera att besparingen fortsatt, även om den största spareffekten uppstod de första åren, säger Kåre Fridholm som är ordförande i HSB-föreningen Spiralen samt fastighetsansvarig.

Liksom hos många andra EnReduce®-kunder består lösningen för HSB-föreningen Spiralen bl a i sensorer som placerats ut i ett antal lägenheter samt EnReduce®-programvara som analyserar sensorernas mätvärden och sedan räknar ut värmebehovet.