Gratis kalkyl

EnReduce har hjälpt många bostadsrätts­föreningar att sänka uppvärmnings­kostnaderna

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för många bostadsrättsföreningar. Hur kostnaderna ska kunna sänkas är en angelägen fråga för de flesta styrelser och även för medlemmarna. Ett stort antal bostadsrättsföreningar både i Sverige och Norge har valt att göra det med styrsystemet EnReduce.

Läs mer om hur EnReduce sparar pengar åt bostadsrättsföreningar

1 minuts snabbfakta
om EnReduce

EnReduce är enkelt att installera och investeringen sparas in mycket snabbt. Vi har gjort en kort sammanfattning om hur ni kan spara energi med EnReduce.

Snabbfakta om EnReduce

Liten BRF gör stor årlig energibesparing

För BRF Grane 1 blev resultatet 75 000 kr i årlig energibesparing (15 %) efter installation av EnReduce.

BRF Grane 1 sparade 75 000kr

Vi skräddarsyr det stöd er förening behöver vid en energisparsatsning

Tillförlitlig teknik och effektiva styrsystem är givetvis viktigt för att energisparresultaten ska bli de önskade, men det behövs också en rejäl portion energisparkompetens och erfarenhet av energisparprojekt. Den kompetensen och erfarenheten finns hos oss på Enreduce Energy Control och det betyder att vi kan ge er bostadsrättsförening ett starkt stöd i en energisparsatsning.

EnReduce skräddarsyr samarbetet med BRFer