Gratis kalkyl

Årets energikick med EnReduce®!

För att ge inspiration till fortsatta satsningar på energieffektivisering bjuder SABO in till två fullspäckade dagar i Malmö den 3-4 oktober. Konferensen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med energifrågor och som vill ha inspiration, motivation och tips & tricks i energiarbetet. Genom att visa på fördelarna med EnReduce® hoppas vi ge många av deltagarna en rejäl energikick och även inspiration till att se med nya ögon på energisparmöjligheterna. Detta gäller inte minst energieffektivisering av Miljonprogrammet!

För många SABO-företag är det viktigt att kombinera satsningar på energieffektivisering med bibehållen komfort för de boende. Därför kommer vi bl a att informera om hur det är möjligt att spara mycket energi med EnReduce® utan att sänka lägenhetstemperaturen.

Vi vill också visa konferensdeltagarna hur EnReduce® i en process som pågår 24 timmar om dygnet beräknar huskroppens värmelager och ser till att ny fjärrvärme tillförs först vid behov. Vårt budskap: det är okomplicerat att starta en energisparsatsning med EnReduce® och energibesparingseffekten blir också extremt snabb med mycket kort Pay-off tid!


För mer information kontakta:

Enreduce Energy Control AB
Jan Bergstrand
Tel: 031 - 703 41 80
Mob: 0703 - 41 81 46
e-post: jb@enreduce.se