Gratis kalkyl

Enreduce bronspartner på ett mycket lyckat StudBo13

Enreduce Energy Control deltog som bronspartner och utställare på 2013 års upplaga av konferensen StudBo som arrangerades i Uppsala den 18-19 september. Konferensen hade ”Studentbostäder i samverkan” som tema och värd för konferensen var Uppsala som är en studentstad med många aktörer på studentbostadsmarknaden, från allmännyttan till stiftelser. Då Enreduce bland annat har Studentstaden i Uppsala som en viktig kund såg vi det som självklart med en medverkan på StudBo13. Idag är vi glada för beslutet då konferensen blev mycket välbesökt!

Så här sammanfattar arrangörerna själva årets konferens: ”Intressanta föreläsare, spännande möten och framförallt en otrolig mångfald bland besökarna! Tillsammans har dessa delar skapat en mångfasetterad konferens som lämnar besökarna med idéer, nya infallsvinklar och överraskande perspektiv. Alla tar med sig något men ingen tar med sig exakt samma saker”!

Nya möjligheter till energibesparing alltid en central fråga

StudBo arrangerades första gången i Lund 2004 årets konferens var den sjätte i ordningen. Göran Kjulsten som är VD på Stiftelsen Östgötagården i Uppsala var projektledare i arrangörsgruppen för årets konferens. Han är mycket nöjd med arrangemanget och menar att StudBo är ett viktigt forum för bland annat erfarenhetsutbyte.

Under de två dagarna hade vi som mest 250 konferensdeltagare och det tycker jag är riktigt bra. Jag tror att många ser konferensen som ett viktigt forum och en möjlighet att diskutera exempelvis utvecklingsfrågor. Konferensen 2011 hade helt fokus på energifrågor och nyproduktion som givetvis är viktiga också idag, men i år vad det mer fokus på exempelvis själva boendet och hur det kan göras attraktivare genom nytänkande när det gäller utnyttjande av bland annat gemensamhetsytor. Det är helt klart att en bra samverkan mellan bostadsbolag, Universitet och kommun där alla kan vara med och förbättra samt förbilliga studentbostäderna är positivt, säger Göran Kjulsten.

Även om det inte var energifrågorna som var det centrala på årets konferens menar Göran att det ändå är en fråga som alltid befinner sig i centrum för diskussioner både på kort och lång sikt.

Studiemedlen ökar inte nämnvärt och en konsekvens är att vi på alla sätt måste försöka att hålla kostnaderna nere. Kan vi exempelvis minska energikostnaderna blir det möjligt att istället lägga mer resurser på att utveckla boendet. Att företag som Enreduce Energy Control medverkar som partner på konferensen tycker jag därför är värdefullt. Vi inom StudBo-konceptet försöker hitta partners som verkligen tillför något för konferensdeltagarna och det tycker jag verkligen att Enreduce gör genom att informera om ett intressant energistyrsystem.