Gratis kalkyl

Många SABO-företag ville veta mer om EnReduce®

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. På konferensen presenterades siffror som visar att drygt hundra SABO-företag, som gått samman i vad som kallas Skåneinitiativet, gemensamt har sparat energi motsvarande årsproduktionen i ett mindre kolkraftverk. Den gemensamma energianvändningen har minskat med 8,3 procent.

Enreduce Energy Control AB fanns på plats som utställare under konferensen för att informera om energistyrsystemet EnReduce®. Bland användarna av EnReduce® finns också många SABO-företag och under konferensen var intresset stort för EnReduce® som är unikt på marknaden. Till skillnad från traditionella styr- och reglersystem har EnReduce utvecklats för att dra nytta av byggnaders förmåga att lagra och avge värme (dynamiska hus) vilket innebär att fjärrvärme tillförs först vid verkligt behov. Detta är möjligt genom sensorer i lägenheterna som kontinuerligt sänder information till EnReduce®. Systemet ser sedan till att rätt framledningstemperatur går ut i radiatorerna och detta är en process som pågår 24 timmar om dygnet.

Förutom att systemet snabbt ger betydande energibesparingar möjliggör EnReduce® en satsning på energieffektivisering utan att komforten försämras för de boende. Jan Bergstrand som ansvarar för Enreduce Energy Controls regionkontor i Göteborg berättar att detta också var en viktig anledning till det stora intresset för EnReduce®.

Vi har i många år arbetat för att öka marknadens förståelse för hur vårt energistyr-system fungerar och de fördelar det ger jämfört med traditionella system. Under konferensen fick vi också en tydlig indikation om att vi lyckats bra med detta. Många SABO-företag ville veta mer om hur EnReduce® kan ge betydande energibesparingar utan att inomhustemperaturen behöver sänkas. Att systemet möjliggör en snabb uppstart av energisparprojekt var också viktigt för alla de SABO-företag som har hyresfastigheter ingående i det s k miljonprogrammet. Dessa fastigheter står inför omfattande renoveringar de närmaste åren och på konferensen fick vi möjlighet att visa att EnReduce® är ett mycket kostnadseffektivt alternativ när beslut ska tas om satsningar på energieffektivisering, säger Jan Bergstrand.