Gratis kalkyl

”Med EnReduce® har vi en energijägare som hela tiden hjälper oss att spara energi”

På förra årets konferens i Malmö visade många SABO-företag stort intresse för EnReduce®. Systemets enkla installation jämfört med exempelvis traditionella styr- och reglersystem, de snabba energisparresultaten, den korta pay-off tiden och möjligheten att spara energi utan att minska boendekomforten engagerade och väckte nyfikenhet. Enbart i Göteborgs-regionen och västra Sverige är det idag åtta SABO-företag som spar energi med EnReduce®.

En av våra SABO-kunder är SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, som i ett reportage bland annat säger så här om EnReduce®:

Att EnReduce® jämfört med många andra system energisparar med en hög grad av automatik ser jag som en stor fördel. Efter att man fastställt vilka värden systemet ska arbeta efter krävs väldigt lite av manuella insatser och istället är det EnReduce® programvara som kontinuerligt och dygnet runt bearbetar de mätvärden som samlas in av ett antal utplacerade temperatursensorer. Traditionella system där temperaturkurvor och utomhusgivare styr hur stor värmetillförseln ska vara kräver betydligt mer av kontinuerlig övervakning och korrigeringar. Med EnReduce® regleras värmetillförseln på ett betydligt smartare sätt och man kan säga att vi har en energijägare som hela tiden hjälper oss spara energi, säger Patrik Persson som är fastighetsingenjör på SGS.

Reportaget i sin helhet finns med i vårt informationshäfte ”Energistyrsystemet Enreduce – Det enkla sättet att snabbt nå bra energisparresultat!” Här kan du bland annat läsa om varför det är enklare att reducerade energinotan med EnReduce® jämfört med traditionella styr- och reglersystem, du kan läsa uttalanden från andra kunder och du får lite fakta om hur EnReduce® arbetar som energijägare.


Häftet finns att hämta i vår utställningsmonter på Årets Energikick dit du är hjärtligt välkommen!

Du kan också ladda ner häftet genom att klicka här.