Gratis kalkyl

Notiser

Bastecs 30-årsjubileum

Bastecs 30-årsjubileum

Enreduce Energy Control AB kommer att delta i firandet. I vår monter förklarar vi hur lätt det är att aktivera EnReduce programmet i Bastec DUCen.

Läs mer!

Föredrag om Vattenfalls energi- och effekttaxa

Vattenfall har ändrat sitt taxesystem för er fjärrvärme. Har ni hunnit sätta er in i hur det påverkar era driftskostnader? Förändringen kan påverka era kostnader ganska avsevärt. Vid föredraget berättar Peter Norlén från Vattenfall om hur deras taxor ser ut och anledningen till att man gjort förändringarna.

Läs mer!

Enreduce får stororder

Ett kommunalt bostadsbolag i västra Sverige har fattat beslut om att installera Uppsalaföretaget Enreduce energisparprogram i ytterligare 2 000 lägenheter. Den totala bostadsytan är cirka 115 000 kvm. Det var år 2006 som bolaget fattade beslut om att testa programmet EnReduce i ett 80-tal lägenheter. Under en tioårsperiod har installationerna successivt byggts ut till att omfatta närmare 3 000 lägenheter.

Läs mer!

Halmstads Fastighets AB får ”Energiutmanar”-priset

Vår kund Halmstads Fastighets AB får ”Energiutmanar”-priset. Läs Hallandspostens artikel.

Läs mer!

Ny Teknik om EnReduce:

Uppsalaföretaget Enreduce har utvecklad en metod som drar nytta av den värme som alstras och lagras in i en byggnad. Resultatet har varit minst 15 procents energibesparing i de flerbostadshus som har mätts.

Läs mer!

Träffa oss på FastighetsFörvaltning 2012, 21-22 nov i Stockholm!

Konferensen vänder sig till alla som på något sätt arbetar inom fastighetsbranschen.

Läs mer!

Mycket positivt om EnReduce i examensarbete

Att en av de stora fördelarna med EnReduce är ett jämnare effektuttag vet många sedan tidigare, men Lunds Tekniska Högskola ger också ett konkret exempel på detta.

Läs mer!

För HSB Värmland är EnReduce förstahandsvalet

HSB Värmland har verksamhet i större delen av Värmland och förenklar vardagen för HSB föreningar och andra bostadsrättsföreningar med ett brett spektrum av tjänster.

Läs mer!

EnReduce en viktig del av Brf ASEA-Stans långsiktiga energisparsatsning

Brf ASEA-Stan är en bostadsrättsförening i Västerås med 240 lägenheter och drygt 30 lokaler som förvaltas av Riksbyggen.

Läs mer!

Riksbyggen i Västerås energioptimerar med EnReduce

Hos Brf Asea-stan i är det Riksbyggen i Västerås som har i uppdrag att sköta både den tekniska och ekonomiska förvaltningen.

Läs mer!

UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

De har stångats länge i energibranschen. I snart 20 år har de haft ett system för att hus ska kunna spara energi. Men det är först nu som det lossnar för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Control.

Läs mer!

UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Uppsalaföretaget Enreduce Energy Control AB har fått en ny, norsk stororder. Nära 600 lägenheter ska använda företagets energistyrsystem EnReduce.

Läs mer!

Ännu en stor bostadsrättsförening i Norge har valt EnReduce®!

Framgångarna fortsätter i Norge i takt med att marknadsintresset för EnReduce® blir allt större. Denna gång är det föreningen Haugerud i Oslo-regionen, med 17 fastigheter och ca 600 lägenheter, som valt EnReduce®.

Läs mer!

Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

På kort tid har två ledande facktidskrifter haft artiklar om energistyrsystemet EnReduce®. Nu senast är det tidningen ERA som intervjuar Lars Blekestad och Lars Lindström.

Läs mer!

Ny adress för Enreduce Göteborgskontor blir Mölndal

Torsdagen den 1 september flyttar Enreduce sitt Göteborgskontor 2,6 km söderut till Flöjelbergsgatan 6 i Mölndal. Granne till Ericsson Microwave, E6 avfarten ”Lackarebäcksmotet”, Mölndal.

Läs mer!

Lennart Ericsson Fastigheter AB valde också EnReduce®

Lennart Ericsson Fastigheter AB valde också EnReduce®

Lennart Ericsson Fastigheter AB äger och förvaltar drygt 1 050 lägenheter i ett 20-tal fastigheter i Stockholmsområdet. I cirka 400 av dessa lägenheter styrs både energiförbrukningen och inneklimatet av energistyrsystemet EnReduce®.

Läs mer!

Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Tidningen VVS-Forum har i sitt senaste nummer en artikel på hela 4 sidor om EnReduce®.

Läs mer!

EnReduce på HSB Mölndals leverantörsmässa 17 mars

EnReduce på HSB Mölndals leverantörsmässa 17 mars

EnReduce medverkar på HSB Mölndals lokala leverantörsmässa för avtalsleverantörer 17 mars 2011.

Läs mer!

En av Norges största bostadsrättsföreningar valde EnReduce®!

En av Norges största bostadsrättsföreningar valde EnReduce®!

Framgångarna fortsätter i Norge. För några månader sedan berättade vi att brf Enerhaugen i Oslo tagit beslut om att bygga ut en befintlig EnReduce®-lösning. Nu är det en av Norges största bostadsrättsföreningar, Brf Tveita, som också valt att på ett klokt sätt spara energi genom att utnyttja fastigheters lagrade värme med hjälp av EnReduce®!

Läs mer!

Nya framgångar i Norge

Nya framgångar i Norge

Möjligheten till kraftigt sänkta uppvärmnings-kostnader med hjälp av EnReduce® ökar nu marknads-intresset snabbt även i Norge.

Läs mer!

Artikel om oss i Upsala Nya Tidning

Artikel om oss i Upsala Nya Tidning

Spara uppåt 25 procent i värmekostnader. Trots det lockande budskapet har Uppsalaföretaget EnReduce haft svårt att hitta kunder. Men efter tolv års kamp börjar det vända.

Läs mer!

Stefan vann med slogan ”Klimatsmart hus med EnReduce®”

Stefan vann med slogan ”Klimatsmart hus med EnReduce®

Enreduce Energy Control har under en följd av år medverkat på lokala fastighetsmässor runt om i Sverige arrangerade av företaget Marknadsrespons.

Läs mer!

Med EnReduce tillförs ny värme först vid verkligt behov

För många år sedan konstaterade nämligen forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan att det skulle vara möjligt att utveckla ett energistyrsystem som utnyttjar byggnaders förmåga att lagra energi. Forskningen visade att det var möjligt att beräkna energitillgången i form av lagrad energin och sedan ta tillvara den som gratisenergi vid uppvärmningen. Resultatet av forskarnas arbete ledde så småningom fram till utvecklingen av det märkesoberoende system som vi marknadsför under varumärket EnReduce.

Läs mer!

”Vi sparade mest där vi installerade EnReduce”

”Vi sparade mest där vi installerade EnReduce”

SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder har sedan flera år arbetat efter en plan att energianvändningen ska minska med 20 % från 2007 till 2016. År 2012 hade energianvändningen minskat med 14 % och energistyrsystemet EnReduce hjälper till att minska uppvärmningskostnaden.

Läs mer!

”Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

”Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

Studentstaden i Uppsala äger 3 352 studentbostäder och förvaltar 4 350 studentbostäder. Företaget ägs av Uppsalahem och Studentstaden sköter själva förvaltningen av samtliga fastigheter. Fram till oktober 2013 var Rigder Nylund förvaltningschef hos Studentstaden och han har idag en motsvarande befattning hos Rikshem i Västerås. År 2010 inleddes en energisparsatsning hos Studentstaden med EnReduce.

Läs mer!

Fastighetsmässan Göteborg 4-5 sept 2013

EnReduce medverkar på Fastighetsmässan 4-5 september 2013 på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer!

Seminarier i Uppsala

Vi har seminarier i Uppsala tors 27 nov kl 10.00, kl 14.00 och kl 18.00.

Läs mer!

"Energisparprojekt är ingen kostnad utan en bra affär"

2012 tog Studentstaden i Uppsala beslut om att installera energistyrsystemet EnReduce i hela fastighetsbeståndet med över 4 000 studentlägenheter. Det innebar att ett energisparprojekt som några år tidigare började i ett område vuxit till att omfatta samtliga bostadsområden. När projektet startade var Ulf Näslund i rollen som teknisk chef initiativtagare och drivande i att inleda en långsiktig energisparsatsning med EnReduce.

Läs mer!

Mässuccé och glada vinnare

Mässuccé och glada vinnare

Fastighetsmässan i Göteborg i början av september blev en succé för Enreduce Energy Control. Flera hundra personer besökte montern för att få veta mer om smartare energistyrning med vårt system EnReduce.

Läs mer!

EnReduce i fokus när EnergiInsikt besöker många orter runt om i landet!

EnergiInsikt är ett rikstäckande projekt som EEF (Energieffektiviseringsföretagen) genomför tillsammans med bl a Sveriges lokala Energikontor.

Läs mer!

Träffa oss på Energiting i Eskilstuna den 27 april

Träffa oss på Energiting i Eskilstuna den 27 april

Kom till vår monter så berättar vi mer om varför det är enkelt att sänka uppvärmningskostnaderna med EnReduce.

Läs mer!

Smart värmestyrning med EnReduce i EU-projektet GrowSmarter

Smart värmestyrning med EnReduce i EU-projektet GrowSmarter

”En viktig fördel med EnReduce är att systemet enkelt kan läggas ovanpå befintliga styrsystem”

Läs mer!

Träffa oss på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars

Träffa oss på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars

Kom till vår monter G:00 så berättar vi mer om varför det är så enkelt att sänka uppvärmnings­kostnaderna med EnReduce. EnReduce är det märkesoberoende styrsystemet som ser till att den värme som finns lagrad i flerbostadshus utnyttjas fullt ut innan ny värme tillförs. Jämnare värmetillförsel ger bättre inneklimat för de boende samtidigt som ni får en lägre energinota.

Läs mer!

System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete

System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete

Ett jämnare inomhusklimat, nöjda hyresgäster, enklare arbete för fastighetspersonalen och bättre kontroll över fastigheterna. Detta var några av målen när kommunägda Håbohus började med temperaturmätning. Deras befintliga system för temperaturmätning har kombinerats med EnReduce® – med målet att även sänka energikostnaderna.

Läs mer!

Lyckat testprojekt hos Göteborg Energi

Under två år har Göteborg Energi testat EnReduce® i ett projekt där målet varit att optimera värmetillförseln till en fastighet med både kontor och lägenheter. En utvärdering visar på en energibesparing på hela 16 %.

Läs mer!

Mälarenergi och Mimer valde EnReduce®

MälarenergiMed målet att kapa dyra effekttoppar och hjälpa bostadsbolaget Mimer att sänka fjärrvärmekostnaderna har EnReduce installerats i sju fastigheter i Västerås.

Läs mer!

Även Statkraft i Norge valde EnReduce

StatkraftAllt fler nordiska fjärrvärmeföretag väljer EnReduce för att kapa effekttoppar och hjälpa kunderna att reducera energikostnaderna. Statkraft i Norge har nyligen valt EnReduce för ett viktigt pilotprojekt.

Läs mer!

Ramavtal med Ikano Bostad

Enreduce har under de senaste månaderna fått flera nya order. Nyligen har också ett ramavtal tecknats med Ikano Bostad som totalt har cirka 6 000 lägenheter i främst Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Ikano Bostad har sedan tidigare systemet EnReduce installerat i fastigheter i Högdalen, Stockholm.

Läs mer!

Enreduce Energy Control på ”Energikicken 2017”

Enreduce Energy Control på ”Energikicken 2017”

Kom till vår utställningsmonter så ska vi berätta mer om fördelarna med EnReduce®.

Läs mer!

EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

För bostadsrättsföreningen S:t Olof i Uppsala var ständigt stigande fjärrvärmekostnader något som oroade för några år sedan. För att sänka kostnaderna installerades EnReduce. Resultatet blev en besparing på mellan 15 och 18 %.

Läs mer!

Enreduce med på fastighetsbranschens Energidag 2017

Enreduce med på fastighetsbranschens Energidag 2017

Under Energidagen presenterades det senaste inom energieffektivisering och vilka lösningar som faktiskt fungerar.

Läs mer!

Vinnare av utlottningen på Fastighetsmässan i Göteborg

Följande personer har vunnit utlottningen av böcker på mässan i Göteborg: Bo Odenstam, Freddie Wangenbach, Björn Lövén, Anders Ågren, Mats Lindström & Martina Rudberg

Läs mer!

Träffa oss på Fastighetsmässan i Göteborg 6-7 september

Träffa oss på Fastighetsmässan i Göteborg 6-7 september

Kom till vår monter, B02:02, så berättar vi mer om varför det är enkelt att sänka uppvärmningskostnaderna med EnReduce.

Läs mer!

Träffa oss på Fastighets­mässan i Kista 18-19 mars

Kom till vår monter H:16 så berättar vi mer om varför det är så enkelt att sänka uppvärmningskostnaderna med EnReduce. EnReduce är det märkesoberoende styrsystemet som ser till att den värme som finns lagrad i flerbostadshus utnyttjas fullt ut innan ny värme tillförs. Jämnare värmetillförsel ger bättre inneklimat för de boende samtidigt som ni får en lägre energinota.

Läs mer!

Många blev nyfikna på att gå på energijakt med EnReduce®

Många blev nyfikna på att gå på energijakt med EnReduce®

I slutet av november arrangerade SABO förra årets stora energihändelse för allmännyttan. ”Årets Energikick 2016” i Uppsala lockade många kommunala bostadsföretag och givetvis fanns också Enreduce Energy Control på plats som utställare.

Läs mer!

EnReduce® har hjälpt Årets Energiutmanare att spara energi i drygt tio år

EnReduce® har hjälpt Årets Energiutmanare att spara energi i drygt tio år

Systematisk energieffektivisering och modet att tänka nytt var två skäl till att Halmstads Fastighets AB, HFAB, tilldelades utmärkelsen Årets Energiutmanare 2016 av SABO. Redan år 2006 valde HFAB att börja spara energi med EnReduce®.

Läs mer!

Enreduce äldsta kund- utnyttjar fjärrvärmen så effektivt att Fortum blir förvånade

Enreduce äldsta kund
- utnyttjar fjärrvärmen så effektivt att Fortum blir förvånade

På Bjursätragatan i Rågsved, Södra Stockholm, ligger en bostadsfastighet med ett 40-tal lägenheter som varit familjeägd sedan 60-talet. För att förbättra inomhuskomforten, men också för att reducera energikostnaderna, installerades energistyrsystemet EnReduce® i början av 90-talet. En uppgradering till en ny systemversion skedde för ett tiotal år sedan. I 25 år har EnReduce® gett de boende en bra inomhuskomfort och systemet är så energieffektivt att fjärrvärmeleverantören Fortum förvånas och gör avdrag på fjärrvärmefakturan.

Läs mer!

"EnReduce® är som en digital drifttekniker"

"EnReduce® är som en digital drifttekniker"

Bostadsbolaget Heimstaden tog i februari i år energistyrnings­systemet EnReduce® i drift i en av bolagets fastigheter i området Flogsta i Uppsala. Fastigheten har ett hundratal lägenheter och intill ligger en identisk fastighet som fick fungera som referensobjekt. Efter fyra månader med EnReduce® hade energiförbrukningen minskat med 12 % i fastigheten. I referensfastigheten skedde ingen förändring. Det lyckade energisparresultatet har lett fram till beslutet att installera EnReduce® även i referensfastigheten.

Läs mer!

Allt fler vill kombinera temperaturmätning med EnReduce®

Allt fler vill kombinera temperaturmätning med EnReduce®

EnReduce® är ett märkesoberoende energistyrnings­system som enkelt kan komplettera befintlig styr- och reglerteknik i en fastighet. Lika smidigt går det att kombinera EnReduce® med befintliga system för temperaturmätning.

Läs mer!

EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

EnReduce® spar energi i allt fler byggnader

Restad Gård i Vänersborg har utvecklats till Sveriges största asylboende och inom området finns också hotell, lägenheter och många företag. Fastighetsägaren Niklasberg AB har sedan 2012 installerat energistyrsystemet EnReduce® i ett 20-tal av de totalt mer än femtio byggnader som finns på Restad Gård.

Läs mer!

Statens Fastighetsverk testar EnReduce- och tilldelas utmärkelsen ”Årets energirådgivare”

Statens Fastighetsverk testar EnReduce
- och tilldelas utmärkelsen ”Årets energirådgivare”

I ett projekt som startade under 2014 håller Statens Fastighetsverk på att utvärdera lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett antal system för energistyrning håller på att utvärderas och EnReduce har installerats i den kulturhistoriskt intressanta byggnaden Hessensteinska palatset på Riddarholmen.

Läs mer!

”Vi ville ha ett märkesoberoende system”

”Vi ville ha ett märkesoberoende system”

Kommunägda Håbohus i Håbo kommun har cirka 1 300 lägenheter fördelade på ett flertal bostadsområden i centralorten Bålsta. Nära hälften av lägenheterna finns i området Mansängen. Under hösten kompletterade Håbohus sitt befintliga system för temperaturmätning med EnReduce som har en unik förmåga att beräkna hur mycket energi som finns inlagrad i huskroppen. Detta system ger en mer automatiserad styrning, sänkta energikostnader och ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Läs mer!

Börsnoterat fastighetsbolag valde EnReduce

Börsnoterat fastighetsbolag valde EnReduce

Bland Enreduce Energy Controls kunder finns många bostadsrättsföreningar i Sverige och Norge, kommunala bostadsbolag och både små och stora privata fastighetsägare. Ett börsnoterat fastighetsbolag med ett samlat fastighetsvärde på 30 miljarder valde för några år sedan att satsa på energistyrning med EnReduce. Resultatet blev mycket lyckat.

Läs mer!

60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning

60 minuter som kan förändra din syn på energistyrning

Vårt deltagande på Fastighetsmässan i Göteborg gav flera viktiga besked. Intresset för hur man kan spara energi är fortsatt stort. Hur man kan göra det i kombination med en jämn och bra inomhus-komfort var det många som ville veta mer om.

Läs mer!

Rekordintresse för energistyrning med EnReduce på Fastighetsmässan i Göteborg

Intresset för energistyrning med EnReduce var enormt på Fastighetsmässan i Göteborg

Läs mer!

Fastighetsbranschens Energidag 2017

Fastighetsbranschens Energidag 2017

Välkommen till fastighetsbranschens energidag 2017 som i år presenterar det senaste inom energieffektivisering och vilka lösningar som faktiskt fungerar.

Läs mer!