Gratis kalkyl

Ny Teknik om EnReduce:

2013-03-05

Uppsalaföretaget Enreduce har utvecklad en metod som drar nytta av den värme som alstras och lagras in i en byggnad. Resultatet har varit minst 15 procents energibesparing i de flerbostadshus som har mätts.

Läs hela artikeln här