Gratis kalkyl

EnReduce betalar sig snabbt

Många av våra kunder har mycket kort tid efter att systemet tagits i drift konstaterat betydande energibesparingar. Hos några kunder har investeringen betalat sig på lite drygt et år, hos andra har det tagit något år till. Vi kan ändå konstatera att vi har gott om referenser som kan bekräfta en mycket kort pay-off-tid och imponerande energisparsiffror.

Några kundröster om EnReduce (läs gärna mer under Referenser!):

Resultatet efter första året var en minskning av energiförbrukningen med 15 % och med bibehållen inomhuskomfort

Vasakronan i Uppsala

EnReduce har gett oss energibesparing på 15 % utan att vi behövt genomföra några andra energisparåtgärder

Brf Grane i Uppsala

Vi gjorde en så stor besparing (24%) att fjärrvärmepersonalen trodde att deras mätutrustning var defekt

Brf Blåsippan i Uppsala

Vår fjärrvärmedistributör sänkte effekttaxan med 15 % när de konstaterat att vi installerat EnReduce

Brf Hjorten i Stockholm