Gratis kalkyl

Energispar med EnReduce® istället!

Även om det blir en riktig köldknäpp under t ex en kall vinternatt så drabbas inte EnReduce®av panik, utan programvaran analyserar istället (och gör så 24 timmar om dygnet) de mätvärden som samlas in av ett antal i lägenheter eller kontorslokaler utplacerade EnReduce®-sensorer. Dessa mätvärden analyseras i nästa steg av EnReduce®-programmet där uppgifter om en byggnads värmeinlagringsförmåga finns lagrade. EnReduce® beräknar därefter värmebehovet efter att den lagrade gratisenergin utnyttjats fullt ut, och först därefter går en ”order” till styr- och reglersystemet att öka värmetillflödet. Det är med andra ord värmebehovet inomhus som styr när tillförseln ska ske och inte utomhustemperaturen vid ett visst tillfälle!

En viktig fördel med EnReduce® är att systemet alltid och med automatik tar hänsyn även till genomförda ytterligare energisparåtgärder som t ex tilläggsisolering och fönsterbyten. Programvaran och sensorerna känner av detta som att en byggnads lagrade värme räcker längre eftersom inomhustemperaturen ligger på en förutbestämd nivå längre än tidigare. Det är alltid först när temperaturen sjunkit under denna nivå som EnReduce® ger en signal om att värmetillförsel ska ske.