Gratis kalkyl

Inneklimatet och miljön också vinnare

”Elementen går jämnare och vi har fått en jämnare värme”. Så säger en av våra kunder som därmed sätter fingret på det som förutom möjligheten till stora energibesparingar är den stora fördelen med en EnReduce®-lösning; ett jämnare och behagligare inomhusklimat.

Genom att EnReduce® dygnet runt styr värmetillförseln med utgångspunkt från faktisk inomhus-temperatur och värmebehov vid ett givet ögonblick, kan innetemperaturen hållas på en jämnare nivå jämfört med konventionella styr- och reglersystem. När dessa tillför mer värme så snart det blir kallare utomhus fungerar termostaterna i t ex lägenheter mer som överhettningsskydd som reagerar väldligt långsamt. Mycket värme har hunnit tillföras en byggnad innan ett styr- och reglersystem med referensgivare hunnit reagera, och många boende har säkert vid det laget vädrat ut en stor del av överskottsvärmen.

Med EnReduce® får man alltså nöjdare boende och lokalnyttjare vilket inte alltid är fallet vid traditionella energisparprojekt som ofta börjar med att inomhustemperaturen sänks en eller flera grader vilket inte sällan leder till klagomål.

Sist men inte minst: miljön blir också en vinnare med EnReduce®. En minskning av värmetillförseln innebär att en byggnads miljöpåverkan reduceras. Den samlade effekten av detta blir betydande i takt med att allt fler installerar vår energisparlösning!