Gratis kalkyl

Kompletterar befintliga styrsystem

EnReduce är inte ett heltäckande system för fastighetsautomation utan har utvecklats specifikt för att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att reducera energikostnaderna! Ett av systemens stora fördelar är att det fungerar tillsammans med samtliga på marknaden förekommande styr- och reglersystem.

Det betyder ett EnReduce är ett komplement som faktiskt skapar mervärden i investeringar som redan är gjorda inom fastighetsautomation, genom att systemet lägger till en dimension när det gäller möjligheten till energieffektivisering. Övervakning och kontroll av en fastighet kan alltså ske på samma sätt som tidigare på övergripande nivå utan att det behövs något byte av vare sig basteknik eller leverantör av drifts-, övervakning och servicetjänster. Med EnReduce som en integrerad del av fastighetsautomationen öppnas istället ett helt nytt ”fönster” mot en byggnads energiförbrukning och inneklimat, och därmed underlättas också arbetet med att på ett långsiktigt sätt driva energispar- och inneklimatprojekt!