Gratis kalkyl

EnReduce® – mer än energismart programvara

En energisparlösning som bygger på EnReduce®-konceptet kan se ut på lite olika sätt beroende på kundbehov och vår kunds befintliga system för fastighetsautomation. Oavsett hur den kundanpassade lösningen ser ut finns alltid programvaran EnReduce® med, och givetvis också ett antal sensorer som samlar in de mätvärden om inomhustemperaturen runt om i en byggnad. Sensorerna placeras ut så att bästa förutsättningar skapas för att optimera både inomhusklimatet och energibesparingen, och vid utplaceringen tas också hänsyn till hur en byggnads olika delar och ytor påverkas av utomhustemperaturen.

Programvaran EnReduce® kan installeras som webblösning i befintliga dataundercentraler (DUC:ar), men många gånger kan EnReduce® anslutas direkt till ett befintligt värmesystem utan att det ställs krav på någon dataundercentral. Ett alternativ är även att EnReduce® levereras i vår egen DUC-lösning (BAS2 från BASTEC) där även all övrig fastighetsinformation kan lagras, och sedan sker anslutning till Enreduce Energy Controls centraldator. Ytterligare ett alternativ är integration med en byggnads befintliga styr- och reglersystem.

Det finns också möjlighet att kundanpassa en EnReduce®-lösning så att den efter installation kan övervakas via vilken dator som helst bara den är försedd med webbläsare. Detta ger möjlighet att t ex för styrelsen i en bostadsrättsförening följa energiförbrukningen utan att man behöver ta del av all övrig teknisk information som kan finnas i ett styr- och reglersystem.