Gratis kalkyl

Snabb minskning av energiförbrukningen ger kort pay-off tid

Det tål att upprepa att EnReduce® fungerar tillsammans med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem, dataundercentraler och reglercentraler. Sedan har vi givetvis också vår egen DUC-lösning med inbyggd programvara som täcker upp alla situationer där integration med andra system inte ska ske. EnReduce® är därmed alltid ett alternativ när ni snabbt vill minska er energiförbrukning.

Att EnReduce® är ett system som utvecklats specifikt för energieffektivisering gör också att hela arbetet med att kundanpassa och ta lösningen i drift blir mycket kort, och att pay-off tiden också blir kort då energisparresultaten kommer snabbt eftersom energiförbrukningen reduceras snabbt. Vår satsning på trådlösa sensorer innebär också att installationsarbetet förenklas eftersom mycket av kabeldragningen elimineras.

EnReduce® är ett komplement som skapar mervärden i investeringar som redan är gjorda inom fastighetsautomation. Detta genom att styrsystemet lägger till en dimension när det gäller möjligheten till energieffektivisering. Övervakning och kontroll av en fastighet kan alltså ske på samma sätt som tidigare på övergripande nivå utan att det behövs något byte av vare sig basteknik eller leverantör av drifts-, övervakning och servicetjänster. Med EnReduce® som en integrerad del av fastighetsautomationen öppnas istället ett helt nytt ”fönster” mot en byggnads energiförbrukning och inneklimat, och därmed underlättas också arbetet med att på ett långsiktigt sätt driva energispar- och inneklimatprojekt.