Gratis kalkyl

Varför köpa dyr värme i onödan?

En avgörande skillnad mellan EnReduce® och traditionella styr- och reglersystem är dels principen för att utnyttja den köpta energi och även den gratisenergi från olika värmekällor som finns lagrad och värmer en byggnad, dels principen för när mer energi ska tillföras.

När det blir kallt utomhus är det vanligt att traditionella system styr ut mer värme för att möta kylan, och detta även om det redan är tillräckligt varmt inomhus. Effekten blir en ojämn innetemperatur men också att mycket av den extra energi som tillförts inte tas tillvara utan lämnar byggnaden, helt i onödan.

Även om ett traditionellt styrsystem med utegivare kompletteras med referensgivare inomhus kvarstår ofta problemen för mycket värmetillförsel. Anledningen är att värmeregleringen utgår från en inprogrammerad utegivarkurva, och det leder till att systemet reagerar för sent trots referensgivare inomhus!