Gratis kalkyl

Maximal energibesparing när styrsystemet EnReduce® utnyttjar lagrad värme

Styrsystemet EnReduce® bygger på kunskapen om att byggnader har olika förmåga att lagra värme. Vi värmer våra hus med köpt energi, men ett hus tillgodogör sig också en hel del gratisenergi. Det mesta kommer från solen. Annan gratisenergi kommer från saker i miljön som omger oss i våra hem men även på kontor som t ex spisar, TV-apparater, datorer och övrig hemelektronik, diskmaskinen och annan köksutrustning.

Vanliga styrsystem tar inte hänsyn till den lagrade energin när de styr ut värme i en byggnad. Istället skickar utomhusgivare en signal till styr-och reglersystemen om att ”nu har det blivit kallt här ute, skicka in mer värme”! Detta sker oavsett om det faktiskt behövs mer värme inomhus eller inte. Resultatet? Onödigt höga energikostnader och ett onödigt ojämnt inomhusklimat där en för varm miljö för de boende ofta leder till att överskottsvärmen vädras ut. Att elda för kråkorna är ingen smart energisparstrategi, och inte bra för miljön heller!

Styrsystemet EnReduce® arbetar på ett helt annat sätt och det är ett klokt system som använder insidan – husets insida. Systemet bygger på prisbelönt forskning från Tekniska högskolan i Stockholm om det som kallas husens dynamik. I praktiken innebär det att vi kan beräkna varje hus unika förmåga att lagra energi, och det är energi som EnReduce® tar till vara vid uppvärmningen.

Detta är i korthet det som gör det möjligt att med EnReduce® sänka uppvärmningskostnaderna med mellan 15 och 25 %, och detta samtidigt som de som vistas i en byggnad mår och trivs bättre därför att inomhusklimatet blir jämnare och miljön mer trivsam.

Läs gärna mer om EnReduce® under rubrikerna till höger!