Gratis kalkyl

Kunskap, erfarenhet och ett unikt energistyrsystem

På Enreduce Energy Control AB brukar vi säga att vi utvecklats till att bli experter på att ”använda insidan” – husets insida. För många år sedan konstaterade forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan att det skulle vara möjligt att utveckla ett energistyrsystem som utnyttjar byggnaders förmåga att lagra energi. Forskningen visade nämligen att det var möjligt att beräkna energitillgången (den lagrade energin) i byggnader och sedan ta tillvara den som gratisenergi vid uppvärmningen. Resultatet av forskarnas arbete ledde så småningom fram till utvecklingen av det system som vi marknadsför under varumärket EnReduce®.

EnReduce® är inte som andra systemlösningar inom området uppvärmning och energieffektivisering, och det är inte heller vi som företag. Vi är nämligen det enda företaget på marknaden som valt att arbeta med att ta tillvara gratisenergin i byggnader. Under ett antal år har vi byggt upp mycket erfarenhet från en lång rad referensprojekt både i Sverige och Norge. Systemet EnReduce® har stegvis förfinats, utvecklats och fått en allt större användarvänlighet bl a genom möjligheten att via en vanlig webbläsare och Internet följa en byggnads energiförbrukning.

Bland våra kunder finns HSB, Wallenstam AB, Studentstaden i Uppsala AB, Vasakronan, Halmstads Fastighets AB, Dombron och ett antal bostadsrättsföreningar i såväl Sverige som Norge. Gemensamt för samtliga kunder är att de upptäckt och utnyttjar de stora fördelarna med EnReduce®:

  • En minskning av uppvärmningskostnaderna med 15-25 %, och ett förbättrat driftnetto
  • Ett behagligare inomhusklimat
  • En förenklad fastighetsdrift och kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen
  • En hög grad av flexibilitet och enkel integration med befintliga styr- och reglersystem

Mässuccé och glada vinnare

Läs mer!