Gratis kalkyl

Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

För första gången presenteras på Elmia-mässan den tredje generationen av det unika totalkonceptet EnReduce®.
EnReduce® är ett unikt reglerprogram för styrning av värmen i flerfamiljsfastigheter. Produkten har funnits på marknaden i snart tio år och utvecklas hela tiden så att den blir både mer ekonomisk och mer miljövänlig. Den tredje generationen, som nu lanseras, innebär ett nytänkande där företaget inte bara levererar reglerenhet och programvara utan även erbjuder service och anläggningsoptimering samt ett energireduceringsavtal med besparingsgaranti.

EnReduce® programvara från Enreduce Energy Control AB styr värmeflödet i fastigheten med hjälp av inomhusgivare i frånluftskanalerna. Fastighetens dynamiska förmåga att lagra värmeenergi utnyttjas effektivt. Systemet styr ut de värmemängder som behövs vid varje tidpunkt vilket gör att energiförbrukningen minskar jämfört med traditionella system. Reglerenheten lagrar också fastighetens värmehistorik och återanvänder dessa värden för en optimal styrning av värmeflödet i realtid.

Teorierna om en fastighets dynamik har bland annat dokumenterats av docent Engelbrekt Isfält på KTH i Stockholm, samt i fältstudier av innovatören Lars Blekastad som utvecklat programvaran EnReduce®. Energibesparingen med EnReduce® beräknas till cirka 15 procent i en normal hyresfastighet.

På Elmia-mässan leder Lars Blekastad två seminarier om energibesparing med fokusering på ekonomi- och miljöfrågorna.

Enreduce Energy Control AB har även inlett ett samarbete med BASTEC AB i Malmö där EnReduce värmeregleringsprogram kombineras med de funktioner för larm och övervakning som finns i BAS2 DUCar. Därmed får fastighetsägare till flerfamiljsbostäder en komplett anläggning som både minskar uppvärmningskostnaderna och samtidigt övervakar både värmesystemet och andra funktioner i fastigheten.
- Det viktigaste med detta nya samarbete är att våra kunder får tillgång till en komplett värmesystemanläggning av mycket hög kvalitet, säger Lars Blekastad på Enreduce Energy Control AB.
Enreduce® har levererats till flera hundra fastighetsägare och fastighetsbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.