Gratis kalkyl

Enreduce tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Enreduce Energy Control AB har ingått ett samarbetsavtal med Norske Shell vilket innebär att Norske Shell ska marknadsföra, sälja och installera det unika konceptet EnReduce®.

EnReduce® är ett totalt reglerprogram för styrning av värmen i flerfamiljsfastigheter. Produkten har funnits på marknaden i snart tio år och utvecklas hela tiden så att den blir både mer ekonomisk och mer miljövänlig. Med den tredje generationen lanseras ett nytänkande där företaget inte bara levererar reglerenhet och programvara, utan även står för service och anläggningsoptimering samt erbjuder energireduceringsavtal med besparingsgaranti.

- EnReduce® är en mycket bra produkt med en unik funktionalitet som vi vill få tillgång till för våra energikunder. Den passar bra in i vårt koncept Shells Energihus, säger Hans M. Møller på Norske Shell.
Norske Shell säljer olja, gas, elektricitet och bioenergi samt andra energieffektiva produkter med kringtjänster till sina kunder i Norge. Deras Energihus är en satsning på att fastigheter för boende och näringsverksamhet/industri ska förbruka rätt mängd energi i förhållande till behovet. Företaget erbjuder sina kunder en förmånlig sparfinansiering för installationen av EnReduce®-systemet.

- EnReduce® ger våra kunder en energieffektivisering som är ett viktigt instrument i vår strävan att teckna långsiktiga samarbetsavtal med våra kunder, och den minskade energiförbrukning med möjlighet till besparingsgaranti som EnReduce® ger är samtidigt ett viktigt bidrag till att minska belastningen av utsläpp på vår miljö, säger Hans M. Møller.
Han tillägger att ”det ligger helt i linje med vår miljöpolicy och våra företagsprinciper att vi på Shell ska bidra till att våra kunder har ett effektivt energiutnyttjande”.

- Avtalet med Norske Shell är ett bevis på att EnReduce®-systemet ligger i frontlinjen vad gäller värmeregleringsteknik och vi är stolta över att Shell väljer vår lösning. Det är ytterligare ett erkännande för vårt genomslag på marknaden med EnReduce®, säger Lars Lindström, ansvarig för internationell försäljning på Enreduce Energy Control AB.

EnReduce®-systemet från Enreduce Energy Control AB är en produkt som styr värmeflödet i fastigheten med hjälp av inomhusgivare i frånluftskanalerna. Fastighetens dynamiska förmåga att lagra värmeenergi utnyttjas effektivt. Systemet styr ut de värmemängder som behövs vid varje tidpunkt vilket gör att energiförbrukningen minskar jämfört med traditionella system. Reglerenheten lagrar också fastighetens värmehistorik och återanvänder dessa värden för en optimal styrning av värmeflödet i realtid.

Teorierna om en fastighets dynamik har bland annat dokumenterats av docent Engelbrekt Isfält på KTH i Stockholm, samt i fältstudier av innovatören Lars Blekastad som utvecklat EnReduce®-systemet. Energibesparingen med EnReduce® beräknas till cirka 15 procent i en normal hyresfastighet.

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.