Gratis kalkyl

Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare och ger de boende en jämnare värme.

Det Uppsalaföretaget Enreduce har lyckats med, är att ta fram en metod där de tar tillvara den värme som lagras i huskroppen. Resultatet har blivit en jämnare temperatur inomhus och en energibesparing på cirka 15 procent.

För Enreduce del inleddes deras framgångsrika satsning med att elingenjören Lars Blekastad började intressera sig för energiteknik. Han konstaterade snabbt att branschen av ren okunnighet, hade enats om att flerfamiljsfastigheter skulle reglerades med givare utomhus, och inget annat. Numera har allt fler anammat Enreduce lösning, bland dem Svenska Bostäder som har cirka hundra system i sina fastigheter.

Norska Shell sänker sina kunders energiåtgång med Enreduces system.
Hans Möller, energirådgivare för Norska Shell, konstaterar att den här typen av hjälpmedel väl passar in i Norska Shells satsning för att bistå sina kunder med energieffektivisering. Shell går nu in och delfinansierar sina kunders ansträngningar att med hjälp av Enreduces system sänka åtgången av energi.
– Vi som arbetar med dessa frågor inom Norska Shell är i grunden tekniker med stor erfarenhet inom området. Genom åren har det poppat upp en hel del tvivelaktiga lösningar, därför var vi till en början mycket skeptiska mot Enreduces lösning. Efterhand har vi dock blivit mer och mer intresserade av den här metoden, säger Hans Möller.

Lars Lindström, ansvarig för internationell marknadsföring vid Enreduce, menar att konventionella system arbetar kortsiktigt och förser fastigheten med alldeles för mycket värme när temperaturen ute växlar.
– Vi har lyckats med att ta fram ett koncept som ger en jämnare temperatur inomhus, spar energi och dessutom är lätt att hantera för dem som arbetar med fastighetsskötsel.

Om Enreduce
Enreduce tillhandahåller en metod, kopplad till en teknisk utrustning för drift, kontroll och utvärdering av energiåtgång i fastigheter. Jämfört med konventionella system ger Enreduces lösning en jämnare temperatur inomhus med en energibesparing på cirka 15 procent. Efter tio års fältstudier har upphovsmannen Lars Blekastad lyckats få mekanik och digital teknik att uppfylla de krav han ställer på driftekonomi och användarvänlighet. Bland Enreduces kunder finns bland andra allmännyttiga bolag Svenska Bostäder och bostadsrättsföreningar.

Mer om detta vet:
Lars Lindström, ansvarig för internationell marknadsföring vid Enreduce.
Telefon: 0706-624 96 68, e-post: larsl@enreduce.se

Lars Blekastad, upphovsman till Enreduce system. Telefon 0705-75 00 78.
E-post: l.blekastad@chello.se

Hans Möller, energirådgivare för Norska Shell, e-post: hans.moller@shell.com, +47 2266 5243

Kaj Boström, Svenska Bostäder, telefon: 08-598 611 02, 0707-59 16 35, e-post: kaj Bostrom@svebo.se

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.