Gratis kalkyl

Bevisat igen: EnReduce® kan spara över 20% av energikostnaden

Flera fristående studier bekräftar nu att det svenska EnReduce®-systemet kan spara över 20% av värmekostnaden i flerbostadshus. Norska Shell har nu under ett år med sitt första system bidragit till en energibesparing på hela 25% hos en av sina kunder. Det här är en mycket glädjande bekräftelse på våra egna beräkningar och det bör innebära att fler ägare av flerbostadshus får upp ögonen för vårt EnReduce®-system, säger Lars Blekastad, för Enreduce Energy Control AB och uppfinnaren bakom systemet.

Extra roligt är att ett bolag som Shell, som borde vara intresserat av att sälja så mycket eldningsolja som möjligt, även tänker långsiktigt på vår miljö och investerar i en produkt som minskar deras kunders behov av värmeenergi, tillägger han.

Norska Shell tecknade avtal med Enreduce AB för två år sedan och det första EnReduce®-systemet har nu varit i drift i drygt ett år. Systemet ingår i Norska Shells koncept för energitjänster, kallat Shells Energihus, där Shell erbjuder lösningar som minskar energikostnaderna och därmed en negativ miljöpåverkan. Shell erbjuder finansiering av systemet med en energibesparingsgaranti.

En utvärdering har nu gjorts efter ett driftår på den första EnReduce®-anläggningen som levererats till Norska Shell. Det installerades i Nygårdskollens boligaktiebolag som har tre fastigheter med en utsatt placering på toppen av ett berg i Oslo.

Här har man nu konstaterat att energibesparingen efter första driftåret ligger på hela 25%, vilket är ett mycket bra resultat. Inräknat i besparingen ligger enkla åtgärder som EnReduce®-systemet upptäckt och som fastighetsägaren åtgärdat. Utöver att man sparat betydande mängder energi, har dessutom lägenhetsinnehavarna fått en jämnare innetemperatur.

Det unika med EnReduce® är att det ”gratistillskott” av värme som kommer från solstrålning, kroppsvärme från människor och elektrisk apparatur, och som lagras i byggnaden, används för att minska energiförbrukningen. Detta sker bl.a.genom att inomhusgivare styr värmecentralen. Vanliga värmesystem använder endast en utegivare, vilket gör att värmesystemet slår till så fort utomhustemperaturen sjunker. Då blir värmeuttaget för stort.

Istället utnyttjar EnReduce®-systemets avancerat dataprogram husets lagrade energi för att fördröja ett energitillskott. Genom att kontinuerligt avläsa hur mycket energi som finns lagrad i huset kan EnReduce®-systemet avgöra hur mycket värme som skall styras ut till elementen vilket därmed ger en stabil innetemperatur. Komforten för hyresgästerna i lägenheterna förbättras då de inte behöver vädra bort överskottsenergi, ställa om elementen, osv. Och på köpet får man en mycket stor kostnadsbesparing!

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.