Gratis kalkyl

Pressmeddelande Vällingby 2004-03-29

Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Nu prövar Svenska Bostäder en ny teknik för att reglera innetemperaturen.
Genom att använda bredbandsnätet Vällingby Nät kan temperaturen på ett enkelt sätt mätas i varje enskild lägenhet. Företaget Enreduce Energy Control AB levererar systemet som reglerar värmen på ett energisnålt och kostnadseffektivt sätt.

-Under året kommer vi att prova tekniken i en fastighet med 60 lägenheter i Vällingby.
Genom att använda ny infrastruktur i form av bredbandsnätet Vällingby Nät kan man samla in information om innetemperaturen i varje enskild lägenhet. Informationen används sedan för att optimera värmetillförseln i huset via det datoriserade styr- och övervakningssystemet, säger Erik Johansson, systemsamordnare på Svenska Bostäder

Enreduce Energy Control AB vann den upphandlande tävlingen och levererar därmed systemet, kallat EnReduce®. Systemet reglerar värmen i flerfamiljshus och sparar enligt
leverantören minst 15 procent av energiförbrukningen.

Fakta om Svenska Bostäder
Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och Ingår 1 koncernen Stockholms Stadshus
AB Svenska Bostäder är landets största bostadsföretag med cirka 46 000 hyreslägenheter i Stockholm. Var åttonde stockholmare bor hos Svenska Bostäder. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med en sammanlagd yta av cirka 650 000 kvm i Stockholm

Fakta om Enreduce® Energy Control AB
Enreduce Energy Control AB tillhandahåller en metod, kopplad till en teknisk utrustning, benämnd EnReduce®, för drift, kontroll och utvärdering av energiåtgång i fastigheter. Jämfört med konventionella system ger EnReduce® en jämnare temperatur inomhus och en energibesparing på 15 - 25 procent.

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.