Gratis kalkyl

Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

ENREDUCE ENERGY CONTROL AB i samarbetsprojekt med EON och Henry Ståhls Fastigh AB

EnReduce® är en unik programvara som beräknar och tar hänsyn till den inlagrade värmen som finns i huskroppen. Denna kunskap används för att bestämma hur mycket värme som ska köpas och styras ut i husen, säger Anders Persson på Enreduce Energy Control AB.

EnReduce® bygger på kunskapen om att hus har olika förmåga att lagra och avge värme. Denna kunskap kallas husdynamik. Ur en prisbelönt forskning om detta ämne på KTH i Stockholm har EnReduce® utvecklats.

För att uppnå en lägre och jämnare värmeförbrukning och samtidigt erhålla ett behagligare inomhusklimat har ett samarbetsprojekt startats mellan Henry Ståhl Fastigheter i Kumla och EON Värme Sv AB där man givit Enreduce Energy Control AB i uppdrag att installera sin unika programvara Enreduce®.

EnReduce® har visat enligt fristående utredningar på 15-25% besparingar på värmekostnaden.

Projektet startar under feb 2008.

För mer info kontakta Enreduce Energy Control AB 018-123950.

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.