Gratis kalkyl

Bostadsrättsmässan Göteborg - Reducera energiförbrukningen med upp till 25% med EnReduce

I alla byggnader finns gratisenergi i form av lagrad värme:
Med EnReduce reduceras värmeförbrukningen med upp till 25 %

Redan på 80‐talet visade forskare på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, att det som kallas husdymanik kan utgöra grund för nya lösningar som möjliggör stora energibesparingar. Husdymanik handlar kortfattat om att det i alla byggnaders innerväggar lagras gratisenergi från värmekällor som solstrålning, TV‐apparater, hushållsmaskiner i samband med matlagning etc. Värmen som finns lagrad i en huskropp kan tas tillvara, och det finns sedan ett antal år en lösning som gör just det.

Lösningen, eller konceptet eftersom det är uppbyggt av flera komponenter inklusive en programvara, har utvecklats av Uppsalaföretaget Enreduce Energy Control AB, som även har kontor i Göteborg, och företagets lösning marknadsförs under varumärket EnReduce. Principen för EnReduce är att byggnader utnyttjas som uppladdningsbara vämebatterier. Lösningen ersätter inte den styr‐ och reglerteknik som redan finns installerad i exempelvis en bostadsrättsförening. Istället kan man enkelt säga att EnReduce integreras med och kompletterar denna teknik för att hjälpa reglersystemen att ta hänsyn till husens dynamiska egenskaper, och utnyttja den lagrade värmen.

På Bostadsrättsmässan i Göteborg, monter B02:32, informerar Enreduce Energy Control om hur EnReduce fungerar.

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.