Gratis kalkyl

Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Under de senaste månaderna har Uppsala-företaget Enreduce Energy Control AB fått två viktiga exportorder från Norge på det egenutvecklade energistyrsystemet EnReduce. Systemet är unikt genom att det utnyttjar byggnaders förmåga att lagra värme. Med EnReduce är det möjligt att sänka uppvärmningskostnaderna med mellan 15 och 25 %, och även få de som vistas i en byggnad att må bättre med en ökad trivsel då inomhusklimatet blir jämnare. Det är två stora norska bostadsrättsföreningar som valt EnReduce för att kraftigt kunna reducera energikostnaderna samtidigt som de boende ska få ett bättre inneklimat.

Marknadsintresset i Norge för smarta energisparlösningar har ökat kraftigt och stora satsningar görs också för att sänka energikostnaderna. Det statliga verket Enova har engagerat sig i energifrågan för att stimulera till nyinvesteringar i olika energisparlösningar och det gäller inte minst för landets äldre fastighetsbestånd där det precis som i Sverige finns en stor energisparpotential.

I takt med att energisparfrågorna i Norge allt mer hamnat i fokus har marknadsintresset också ökat för det energistyrsystem som utvecklats av Enreduce Energy Control AB i Uppsala. Många bostadsrättsföreningar har kontaktat företaget och det par alltså på kort tid resulterat i två viktiga order. I november förra året beslutade bostadsrättsföreningen Enerhaugen att utöka en befintlig EnReduce-lösning till att omfatta ytterligare två fastigheter.

En av Norges största bostadsrättsföreningar

I början av mars beslutade även bostadsrättsföreningen Tveita utanför Oslo, med totalt drygt 800 lägenheter, att investera i en EnReduce-lösning som en del av ett stort energisparprojekt med en total investeringskostnad på cirka 30 miljoner NOK. I detta projekt är det statliga verket Enova med som delfinansiär, och den uppmärksamhet som energiprojektet fått i Norge gör att Lars Lindström på Energy Control sätter mycket stort värde på ordern.

Vi ser en betydande marknadspotential även i Norge för EnReduce och givetvis är vi glada att man i ett så här stort projekt valt just vår lösning för att styra energiförbrukningen till betydligt lägre nivåer än idag. Sedan tidigare har vi kunder i Norge och de positiva erfarenheterna från dessa projekt, som det för bostadsrättsföreningen Enerhaugen, har lett till att vi fått många förfrågningar. Eftersom Tveita är en av Norges största bostadsrättsföreningar har vi goda förhoppningar om att denna order ska öka marknadsintresset ytterligare, säger Lars Lindström.

Brf Tveita består av tre större fastigheter med 13 våningar byggda i slutet av 60-talet, och målsättningen är att sänka energiförbrukningen från 279 kWh/kvm till 138 kWh/kvm vilket på årsbasis skulle ge en besparing på 11 miljoner kWh. Energisparprojektet är indelat i sex delprojekt och installationen av EnReduce, ett arbete som redan påbörjats, är ett av dessa projekt. När hela energisparsatsningen är genomförd kommer fastigheterna från 60-talet att ha en energiförbrukning som ligger i nivå med de nya byggföreskrifter (TEK07) som fastslagits i Norge.

Lars Lindström (tv) och ThorbjØrn Hansen, styrelseordförande för Bostadsrättsföreningen Tveita (klicka på bilden för större bild)

Byggnader blir uppladdningsbara batterier

Principen för en EnReduce-lösning, som är uppbyggt av flera komponenter inklusive en programvara, är att byggnader utnyttjas som uppladdningsbara värmebatterier. Lösningen ersätter inte den styr- och reglerteknik som redan finns installerad i exempelvis en bostadsrättsförening. Istället kan man enkelt säga att EnReduce integreras med och kompletterar denna teknik för att hjälpa reglersystemen att ta hänsyn till husens dynamiska egenskaper, och utnyttja den lagrade värmen. I det aktuella projektet för Tveita innebär det att den inlagrade värmen i föreningens tre fastigheter tas tillvara och att ny energi tillförs först när inomhustempereraturen sjunkit till en förutbestämd nivå och den lagrade värmen inte räcker till för uppvärmningen.

En EnReduce-lösning är enkel att installera och inget byte behövs av det befintliga fastighets -system. Till en komplett lösning hör utplacering av temperatursensorer inne i ett antal utvalda lägenheter. Sensorerna sänder sedan mätvärden 24 timmar om dygnet till EnReduce programvara där uppgifter om byggnadens värmelagringsförmåga redan finns inlagda. Uppgifterna analyseras och först när huset som ”värmebatteri” behöver laddas med ny energi talar EnReduce om för styr- och reglersystemet vilken temperatur som skall köras ut i värmesystemet.För mer information kontakta:

Lars Lindström, Tel 070-624 96 68, larsl@enreduce.se

Enreduce Energy Control AB

Huvudkontor: Bolandsgatan 9, 753 23 Uppsala, Telefon: 018 - 12 39 50

Regionkontor, Göteborg: Gamla Almedalsvägen 6, 412 63 Göteborg, Telefon: 031 - 703 41 80

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.