Gratis kalkyl

Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce® även i nyproduktion

På Ringvägen i Stockholm påbörjade fastighetsbolaget Lennart Ericsson Fastigheter AB i mars byggnationen av ett hyreshus med 29 hyresrätter. Beräknad inflyttning är sensommaren nästa år. Lennart Ericsson Fastigheter äger och förvaltar drygt 1 050 lägenheter i ett 20-tal fastigheter i Stockholmsområdet. I cirka 400 av dessa lägenheter styrs både energiförbrukningen och inneklimatet av energistyrsystemet EnReduce från Uppsalaföretaget Enreduce Energy Control. Fastighetsbolaget har nu valt att satsa på systemet även i nyproduktionen i kvarteret Rackarbergen på Ringvägen.

Lennart Ericsson Fastigheter AB arbetar mycket aktivt för att göra fastigheterna så energieffektiva som möjligt i kombination med en bra innemiljö för de boende, och det är också bakgrunden till att EnReduce installeras i allt fler fastigheter som t ex den på Ringvägen.

- Vi har successivt valt att införa EnReduce i vårt fastighetsbestånd med äldre fastigheter och vill nu också använda tekniken i den nyproducerade fastigheten på Ringvägen. Systemet är mycket intressant inte minst därför att det kombinerar kraven på energieffektivitet med ett jämnt och bra inomhusklimat. EnReduce hjälper oss att nå det målet och jag tycker att systemet är mycket intressant vid en jämförelse med mer traditionella styr- och reglersystem, säger Harald Classon som är VD på Lennart Ericsson Fastigheter AB.

Undviker effekttoppar

Harald Classon förklarar att det i dagsläget inte är bestämt vilka fastigheter som efter den i Ringvägen kan bli aktuella för EnReduce, men han ser med intresse fram mot att få fram en mer långsiktig bild av hur mycket energiförbrukningen kan reduceras med systemet. En sådan energisparanalys kommer att ske efter den kommande vintern. Något Harald Classon också ser som en stor fördel med EnReduce är den enkla installationen.

- Jämfört med andra lösningar inom fastighetsautomation, som ofta kräver en omfattande integration mot centrala system, är EnReduce mycket lättinstallerat. Ett antal sensorer placeras i utvalda lägenheter så att bästa förutsättningar skapas för att optimera både inomhusklimatet och energibesparingen. Vid utplaceringen tas också hänsyn till hur en byggnads olika delar och ytor påverkas av utomhustemperaturen. De mätvärden sensorerna samlar in kommuniceras sedan till EnReduce programvara som är själva hjärnan i systemet, och som beräknar energibehovet och styr när ny energi ska tillföras, förklarar Harald Classon.

Energistyrsystemet EnReduce® är unikt på marknaden genom att i sin funktion utnyttjar byggnaders olika förmåga att lagra värme. Systemet beräknar den värme som finns lagrad i en byggnad och tar också tillvara denna energi så att energitillförsel först sker när den lagrade energin inte räcker till för uppvärmningen. I många projekt har EnReduce visat att det är möjligt att reducera uppvärmningskostnaden med 15-25 % samtidigt som de boende får ett jämnare och behagligare inomhusklimat.

Lars Lindström på Enreduce Energy Control AB i Uppsala gläds åt att Lennart Ericsson Fastigheter AB breddar användningen av EnReduce även till bolagets nya fastighet på Ringvägen. Han lyfter också fram en styrka i systemet som han tror kommer att väcka intresse hos många fler fastighetsägare som har sina hus anslutna till fjärrvärmenät.

- Energistyrningen med EnReduce gör det möjligt att undvika de effekttoppar som annars är vanliga vid vattenburna värmesystem i flerfamiljshus. Traditionella styr- och reglersystem med t ex utomhusgivare reagerar ofta på så sätt att onödigt mycket energi tillförs via fjärrvärmesystemet innan systemen reagerar. Genom att undvika dessa effekttoppar kan stora besparingar göras både för fastighetsägaren och fjärrvärmeföretagen, avslutar Lars Lindström som är styrelseordförande och delägare i Enreduce Energy Control AB i Uppsala.


För mer information kontakta:

Lars Lindström, Enreduce Energy Control AB i Uppsala, tel: 070-624 96 68

Harald Classon, VD, Lennart Ericsson Fastigheter AB, tel: 08-743 62 02


Enreduce Energy Control AB

Huvudkontor: Bolandsgatan 9, 753 23 Uppsala, Telefon: 018 - 12 39 50

Regionkontor, Göteborg: Gamla Almedalsvägen 6, 412 63 Göteborg,
Telefon: 031 - 703 41 80
(ny adress för regionkontoret från 1 sept: Flöjelbergsgatan 6,431 35 Mölndal)Mer information om Enreduce Energy Control AB och
energistyrsystemet EnReduce® finns på www.enreduce.se

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.