Gratis kalkyl

Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Uppsala-företaget Enreduce Energy Control AB fortsätter att notera marknadsframgångar i Norge. På mindre än ett år har tre stora bostadsrättsföreningar valt företagets energistyrsystem EnReduce® för att sänka sina energikostnader. I mars var det en förening i Oslo, med drygt 800 lägenheter, som valde EnReduce® och nu är det föreningen Haugerud i Oslo som gjort samma sak. Även Haugerud - med närmare 600 lägenheter i 17 fastigheter - räknas som en av stadens största bostadsrättsföreningar.

Det finns en tydlig tendens att främst stora bostadsrättsföreningar (borettslag på norska) söker nya alternativ för att reducera energikostnaderna. Möjligheten att med EnReduce® snabbt nå besparingar på 15 % eller mer, samtidigt som de boende får ett jämnt och skönt inomhusklimat, har väckt uppmärksamhet i Norge. EnReduce® är idag det enda energistyrsystemet på marknaden som med känsliga sensorer utplacerade i lägenheterna kan beräkna och även dra nytta av den inlagrade värmeenergi som finns i en byggnad. Energisparvinsterna uppnås genom att EnReduce®-systemet ser till att denna inlagrade energi tas tillvara innan ny och dyr fjärrvärme tillförs en fastighet. Många traditionella lösningar för reglering av inomhusvärmen arbetar istället med utomhusgivare och effekten blir att mycket energi hinner tillföras en fastighet innan systemet signalerar att det inte behovs mer värme. Resultat blir ofta höga inomhustemperaturer och att de boende vädrar ut den överskottsvärme som tillförts.

Lars Lindström på Enreduce Energy Control berättar att installationsarbetet för bostadsrättsföreningen Haugerud redan startat och han säger också att det är en viktig order för företaget.

- Det är en miljonorder vilket givetvis är positivt, men oerhört viktigt är också att vi har vunnit ännu ett prestigeprojekt. När det är så stora föreningar som väljer EnReduce® för sina energisparprojekt sprider det sig som ringar på vattnet och vi får en marknadseffekt som jag är övertygad om kommer att resultera i flera order framöver, säger Lars Lindström.

Den lösning företaget börjat installera är en totallösning bestående av lägenhetssensorer som sänder sina energivärden till av Enreduce® monterade dataundercentraler (en i varje fastighet), och dessa står i sin tur i förbindelse med företagets server i Uppsala. I denna server finns dels programvaran EnReduce® som beräknar och styr hur mycket värme som ska tillföras fastigheterna, dels en programvara som gör det möjligt att styra allt via Internet.

- Det är intressant att Haugerud valt vår totallösning som också gör att man snabbt och till relativt låga kostnader kan starta upp ett energisparprojekt av den här storleken. Vi har redan kommit så långt i installationsarbetet att de första husen är klara och inom föreningen är intresset stort för vårt arbete, förklarar Lars Lindström.

Mässan Elmia Fastighet visade på en marknads- och attitydförändring

Under två dagar i september (20-22/9) genomfördes mässan Elmia Fastighet i Jönköping. Enreduce Energy Control deltog på mässan och riktade ett tydligt budskap till de tusentals mässbesökarna där det återfanns många företrädare både från den privata och kommunala bostadssektorn. Budskapet löd: ”Så länge svenska fastighetsägare fortsätter att elda för kråkorna uppnås inte energisparmålen”.

Enreduce Energy Control ville väcka besökarnas insikt om att man inte ska vädra ut överskottsvärmen i fastigheterna utan istället utnyttja den som energikälla innan ny fjärrvärme tillförs, precis som de stora bostadsrättsföreningarna i Norge valt att göra.

Lars Lindström berättar att man under mässdagarna fick många indikationer på att marknaden nu verkligen börjar få upp ögonen för fördelarna med energistyrsystemet EnReduce®.

- Vi har i många år slagits för vår lösning men fastighetsmarknaden är mycket traditionell och det är i många energisparprojekt där man istället valt äldre lösningar som ofta utgår från teoretiska modeller för energistyrningen. Det man nu börjar bli medveten om är att detta ofta inte fungerar och att utlovade energisparmål inte uppnås. Det finns kollegor i branschen som försökt utveckla lösningar som bygger på en liknande princip som EnReduce®, men inte lyckats. Vårt energistyrprogram bygger på prisbelönt forskning vid KTH och samtidigt som det är ett avancerat program är det lättanvänt efter installation. Kombinationen ger oss ett marknadsförsprång och under mässdagarna fick vi många bevis för att både potentiella kunder och samarbetspartners förstår att detta försprång är betydande. Det är givetvis väldigt glädjande och något som lovar gott inför framtiden, avslutar Lars Lindström.


För mer information kontakta:

Lars Lindström, Tel 070-624 96 68, larsl@enreduce.se


Enreduce Energy Control AB

Huvudkontor: Bolandsgatan 9, 753 23 Uppsala, Telefon: 018 - 12 39 50

Regionkontor, Göteborg: Flöjelbergsgatan 6, 431 35 Mölndal, Telefon: 031 - 703 41 80

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.