Gratis kalkyl

Många nya order på kort tid!

Under de senaste månaderna har Enreduce Energy Control AB, med huvudkontor i Uppsala, fått ett antal nya order på företagets energistyrsystem EnReduce®. Den största enskilda ordern är från Studentstaden i Uppsala som sedan 2009 har energistyrsystemet installerat i flertalet fastigheter. De energibesparingar som uppnåtts har lett till att Studentstaden beslutat installera EnReduce® även i återstående fastigheter. Installationen ska vara i drift under det kommande året och därmed används systemet för energieffektivisering i hela fastighetsbeståndet som omfattar 4 350 studentlägenheter och studentrum med en sammanlagd yta på ca 200 000 kvm.

Ordervärdet för samtliga de order som Enreduce Energy Control tecknat de senaste månaderna uppgår till flera miljoner kronor. Förutom Studentstaden har ett kommunalt bostadsbolag i västra Sverige, ett stort bostadsbolag i Göteborg, ett flertal bostadsrättsföreningar i Uppsala samt ett fackförbund med ett antal fastigheter i centrala Stockholm valt att satsa på energieffektivisering med EnReduce®.

Lars Lindström på Enreduce Energy Control gläds speciellt åt ordern från Studentstaden då han ser den som ett bevis för de stora energibesparingar som kan uppnås med systemet. I en undersökning utförd vid Lunds Tekniska Högskola har också installationerna i Studentstadens samt Rikshems fastigheter använts för att illustrera energisparpotentialen hos systemet. I en av Rikshems fastigheter har besparingen blivit så stor som 19 %. Rikshem och Uppsalahem äger tillsammans Studentstaden.

- Vi är givetvis glada att vi fått fortsatt förtroende av Studentstaden och att de går vidare i den energisparsatsning som inleddes för ett par år sedan. Den första installationen gjordes för att man ville göra en utvärdering och jämföra med annan teknik av hur mycket effektivare tillförseln av fjärrvärme kunde bli med EnReduce®. De lyckade resultaten har sedan lett till att man stegvis installerat vårt system i fler och fler områden, säger Lars Lindström i en kommentar.


Utvärdering vid Lunds Tekniska Högskola ökar marknadsintresset

Det är vid avdelningen för installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola som det förra årets gjordes en undersökning av ett flertal av de systemlösningar som finns på marknaden. Högskolan konstaterar att Enreduce Energy Controls system är unikt på marknaden genom att ha givare (utplacerade i lägenheter) som med en exakthet på några hundradels grader i kombination med EnReduce® programvara mycket effektivt kan utnyttja den värme som finns lagrad i en fastighet.

Effekten blir en betydligt jämnare värmetillförsel utan onödiga och dyra toppar av fjärrvärmeleveranser som annars är vanliga med andra styrsystem. Till detta kommer också den energibesparing i stort som blir en effekt av systemets förmåga att bidra till att det värmelager som finns i fastigheter används till att sänka energinotan istället för att t ex vädras ut av de boende. Ett rikt tal för sparpotentialen är 15 – 25 %.

Lars Lindström är övertygad om att arbetet som utförts vid Lunds Tekniska Högskola har haft och kommer att få betydelse för Enreduce Energy Controls fortsatta marknadsutveckling.

- Det finns en tydlig tendens att allt fler efterfrågar EnReduce® som alternativ till de traditionella styr- och reglersystemen. Kombinationen av låga investeringskostnader, enkla installationer, betydande energibesparingar och kort återbetalningstid väcker allt större intresse hos bl a de kommunala bostadsbolagen som står inför stora och viktiga beslut när det gäller energieffektiviseringar, säger Lars Lindström och fortsätter.

- Energikostnaderna måste sänkas eftersom Sverige har energisparmål att leva upp till fram till år 2020. Att en högskola efter en grundlig utvärdering konstaterar att vårt system ger en betydande nedgång i energianvändningen för uppvärmning jämfört med traditionell styr- och reglerteknik har ökat marknadsintresset ytterligare för EnReduce® och den får därför betydelse för vår fortsatta marknadsutveckling, avslutar Lars Lindström.För mer information kontakta:

Lars Lindström, tel 070-6249668, e-post: larsl@enreduce.se

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.