Gratis kalkyl

NYHET!
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

De trådlösa temperatursensorerna ger många fördelar

De trådlösa sensorerna är resultat av en långsiktig utvecklingssatsning på energistyrsystemet EnReduce®. För våra kunder innebär den nya tekniken enklare, snabbare och flexiblare installationer samt nya möjligheter till både övervakning och styrning.

Insamling av mätvärden från temperaturgivare utplacerade i ett antal lägenheter har alltid varit en viktig basfunktion i en EnReduce®-lösning. Traditionellt har detta skett via kabelanslutna givare men nu finns alltså möjligheten att med trådlösa sensorer där mätvärdesinsamlingen sker via radiosignaler. Sensorernas noggrannhet är så hög som ± 0,2 °C och de är utrustade med batterier som har minst 20 års batteritid.

Lars Lindström menar att tiden är den rätta för att lansera tekniken.

Vi har i flera år noga följt och utvärderat möjligheterna till trådlös kommunikation men inte känt att tekniken varit tillräckligt stabil. Kraven på vår lösning är höga och eftersom insamlingen av mätvärden sker kontinuerligt och med mycket täta intervaller måste tekniken vara helt stabil och driftsäker. Genom att ta ett helhetsgrepp som omfattar en lösning med trådlösa sensorer, en centralenhet för överföring av mätvärden via mobilnätet och även repeaters som gör det möjligt att bygga ut täckningsområdet har vi försäkrat oss om en kommunikationslösning som uppfyller alla de krav vi ställer. För våra kunder ger den nya tekniken många fördelar förutom den stora energisparpotential som alltid varit ett kännetecken för EnReduce®, säger Lars Lindström.

Enkelt att styra och övervaka vid mobiltelefon eller internet

Principen för den trådlösa tekniken är att ett antal av de trådlösa sensorerna placeras ut i en eller flera fastigheter. Räcker inte centralenhetens täckningsområde till är det enkelt att utöka området med repeaters och dessa gör det också möjligt att ansluta flera fastigheter. Överföring av mätvärden från temperatursensorerna till centralenheter sker via radiosignaler, och från centralenheten överförs dessa värden sedan via mobilnätet till en server med EnReduce® programvara. I servern behandlas alla mätvärden och det är också härifrån styrningen (via internet) sker av den fjärrvärme som tillförs en fastighet.

Förutom den förenkling av installationen som den trådlösa tekniken innebär skapas fler möjligheter för fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal och energisparansvariga att i detalj följa en satsning på energieffektivisering med EnReduce®. Såväl styrning som övervakning kan ske via mobiltelefoner och internet och det är enkelt att efter inloggning följa hela processen.

De trådlösa temperatursensorena och den förenklade kommunikationen gör det också möjligt att ytterligare optimera energibesparingen och förbättra inomhusklimatet. Det är exempelvis lätt att flytta temperatursensorer inom en fastighet och det är också enkelt att ansluta extra sensorer.

Kontakta oss för mer information om de trådlösa temperatursensorerna!

EnReduce i media

2013-03-05
Ny Teknik om EnReduce®: "Håller koll på lagrad värme"

Läs mer!

2011-10-18
UNT skriver om EnReduce®: "De kämpar i trög bransch"

Läs mer!

2011-10-10
UNT skriver om EnReduce®: "Stor Norgeorder för Uppsalaföretag"

Läs mer!

2011-09-01
Även tidningen ERA skriver om EnReduce®

Läs mer!

2011-06-17
Stor artikel om EnReduce® i VVS-Forum

Läs mer!

2010-10-26
Upsala Nya Tidning skriver artikel om EnReduce

Läs mer!

2007-05-29
Tidningsartikel NyTeknik
Hetaste besparingen - ta vara på husets egen värme

Läs mer!Publicerade pressmeddelanden

2013-03-19
EnReduce® nu med trådlösa temperatursensorer!

Läs mer!

2012-06-07
Studentstaden i Uppsala installerar EnReduce® i hela fastighetsbeståndet

Läs mer!

2012-05-14
Många nya order på kort tid!

Läs mer!

2011-10-10
Ytterligare en stor bostadsrättförening i Norge har valt Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2011-08-16
Lennart Ericsson Fastigheter AB installerar energistyrsystemet EnReduce även i nyproduktion

Läs mer!

2011-03-13
Exportframgångar i Norge för Uppsalaföretaget Enreduce Energy Controls energistyrsystem

Läs mer!

2010-10-14
Bostadsrättsmässan 2010 i Göteborg, 14‐16 oktober

Läs mer!

2008-02-01
Unik energisparteknik på Rådmannen i Kumla

Läs mer!

2004-03-29
Svenska Bostäder sparar energi med ny teknik

Läs mer!

2004-03-04
Svenskt företag hjälper Norska Shells kunder spara 20% energi

Läs mer!

2003-03-27
Ny insikt sänker kostnader för fastighetsägare

Läs mer!

2001-09-26
Enreduce® tecknar samarbetsavtal med Norske Shell

Läs mer!

2001-09-25
Nu introduceras den tredje generationen värmeregulatorer

Läs mer!

Pressbilder

Här finns bildmaterial som får användas fritt för att presentera EnReduce®.