Gratis kalkyl

Energibesparing för privata fastighetsbolag

EnReduce är ett styrsystem som bygger på kunskapen om att värme kan lagras i byggnader. Detta innebär att många privata fastighetsbolag har lagrad gratisenergi i sina flerbostadshus, energi som kan användas innan ny värme tillförs.

För att tillvarata den lagrade energin har EnReduce utvecklats och systemet ser till att tillföra ny värme först när det uppstår ett verkligt behov av värme. Andra system styr ut värme så fort det blir lite kallare utomhus, EnReduce styr istället ut värme när behovet uppstår. Detta resulterar i en jämnare värmetillförsel och de boende upplever en mycket jämn och komfortabel värme. Genom att investera i EnReduce sänker ni därmed värmekostnaderna.

EnReduce ger stora energibesparingar och den forskning som legat till grund för utvecklingen av EnReduce har belönats med Stora Energipriset. Systemet är lättinstallerat och fungerar tillsammans med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem. Som ett privat fastighetsbolag kan ni därmed dra nytta av de investeringar som redan gjorts inom fastighetsautomation och en energibesparing med EnReduce kan snabbt komma igång.

Hur kan vi spara energi?

Sensorer och trådlös teknik som placeras ut i ett antal lägenheter är centralt inom våra EnReduce-lösningar. Via sensorerna mätas energiförbrukningen kontinuerligt (24 timmar om dygnet) och analyseras sedan av EnReduce programvara. Våra energisparlösningar är skräddarsydda och ni kan även välja att låta oss på Enreduce Energy Control övervaka systemet och rapportera energisparresultaten.

Med EnReduce kommer energispareffekten som regel snabbt och vi kan visa på projekt där investeringen betalat sig på lite drygt ett år, ibland kan det dock ta lite längre tid. Investering i ett EnReduce-system betalar sig därmed alltid och vi har dock gott om referenser som kan bekräfta imponerande energisparsiffror på mellan 10 – 15 % och en kort pay-off tid.

Sänk energikostnaderna med jämn och behaglig värmekomfort

Genom att investera i EnReduce kan ni sänka värmekostnaderna utan att sänka temperaturen inomhus, detta eftersom systemet styr ut värmen jämnare jämfört med andra system på marknaden.

Så här säger några av våra kunder:

”Resultatet efter första året var en minskning av energiförbrukningen med 15 % och med bibehållen inomhuskomfort”
”EnReduce har gett oss energibesparing på 15 % utan att vi behövt genomföra några andra energisparåtgärder”
”Vår fjärrvärmedistributör sänkte effekttaxan med 15 % när de konstaterat att vi installerat EnReduce”

Kontakta oss gärna för mer information hur ni kan sänka uppvärmningskostnaderna, och läs gärna mer om EnReduce och våra energireduceringsavtal. Du hittar våra kontaktuppgifter här.