Gratis kalkyl

Sänkta driftkostnader och bättre inomhusklimat i 2 000 Uppsala-lägenheter


Ett antal EnReduce®-anläggningar har gjort det möjligt för Dombron (tidigare Vasakronan) att både sänka driftkostnaderna och erbjuda de boende i 2 000 Uppsala-lägenheter ett bättre inomhusklimat. Dombron är ett av Sveriges största privata bostadsbolag med fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Magnus Dureman är teknisk förvaltare på Dombron i Uppsala och har varit med från första början när prov skedde med en EnReduce®-lösning.

Vi provade på en av våra undercentraler med mycket gott resultat. Det visade sig att vi sänkte driftkostnaderna och fick en jämnare temperatur i lägenheterna. Resultatet efter första året blev en minskning av energiförbrukningen med 15 procent, och därför tog vi beslut om att installera ytterligare åtta EnReduce®-anläggningar. Det jag tycker är helt suveränt är att vi nu tar tillvara den gratisenergi som finns inlagrad i fastigheterna istället för att som tidigare låta den gå till spillo, säger Magnus Dureman.