Gratis kalkyl

"Energisparprojekt är ingen kostnad utan en bra affär"

Ulf Näslund arbetar på Vasakronan som chef för teknik och service i region Uppsala. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och i Uppsala är företaget en av de största fastighetsägarna med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 5 miljarder kronor. Ulf sitter också i Vasakronans ledningsgrupp för Teknik, Service och Utveckling och är även vice ordförande i Byggvarubedömningen. I Byggvarubedömningen har de största fastighetsägarna och byggbolagen gått samman med målsättningen att arbeta fram en gemensam standard för miljöbedömning av byggvaror.

Minskad energianvändning viktigt fokusområde

För Vasakronan är en minskad energianvändning ett prioriterat fokusområde och för Ulf Näslund innebär det ett fortsatt engagemang för olika energisparprojekt. Då Ulf haft en viktig roll för det lyckade energisparresultatet hos Studentstaden tycker vi det är intressant att få hans syn på dels beslutet att välja EnReduce, dels på energisparmarknaden i stort.

EnReduce parerar uppvärmningseffekt

Ulf menar att traditionella system med utomhusgivare har en nackdel då de inte tar hänsyn till den faktiska innetemperaturen och därför också tillåter en onödig värmetillförsel som leder till övertemperaturer inomhus.

- Det är givetvis inte bra. Under värmesäsong när solen lyser kan temperaturen stiga ett par grader och det är en ökning som förstärks när de boende kommer hem och t ex sätter på datorer och tv-apparater samt börjar med matlagningen. Ett skäl till att jag ville prova EnReduce var systemets förmåga att parera temperaturförändringar och utnyttja byggnaders förmåga till in- och utlagring av värme och därmed kapa kostsamma toppar i värmetillförseln. Systemet fungerade precis som jag hoppades och besparingen blev också betydande.

När vi frågar Ulf varför han tror att inte fler fastighets- och bostadsbolag provar alternativ till traditionella systemlösningar med t ex utomhusgivare sammanfattar han det med att det finns en branschtröghet.

- Om man ser till bostadsbolag så blir det många gånger en fastlåst position eftersom det ofta ställs krav på hyreshöjningar för att investeringar i projekt ska genomföras. Det i kombination med att man inte ser affären utan istället en kostnad skapar en tröghet. Sedan kan det säkert vara så att många driftsorganisationer har lite svårt att både göra och sälja in de energisparkalkyler som skulle göra beslutsfattarna mer positiva. Här tror jag att det måste till en förändring parallellt med att det också sker en kompetenshöjning. Den dag detta sker kommer många fler att inse att energisparprojekt kan bli en riktigt bra affär, avslutar Ulf Näslund.