Gratis kalkyl

Även mindre fastighets­bolag kan göra stora energi­besparingar med EnReduce

Styrsystemet EnReduce bygger på kunskapen om att byggnader kan lagra värme. Om vi förenklar kraftigt innebär det att privata fastighetsbolag i sina fastigheter, både bostads- och kontorshus, har lagrad gratisenergi som kan användas innan ny värme tillförs.

Stor minskning av uppvärmningskostnaderna utan sänkt inomhustemperatur

1 minuts snabbfakta om EnReduce

EnReduce är enkelt att installera och investeringen sparas in mycket snabbt. Vi har gjort en kort sammanfattning om hur ni kan spara energi med EnReduce.

Snabbfakta om EnReduce

Vi erbjuder privata fastighetsbolag mycket energisparkompetens

Vi kompletterar ofta det kunnande som finns hos våra kunder.

EnReduce erbjuder mycket energisparkompetens

"Energisparprojekt är ingen kostnad utan en bra affär"

2012 tog Studentstaden i Uppsala beslut om att installera energistyrsystemet EnReduce i hela fastighetsbeståndet med över 4 000 studentlägenheter. Det innebar att ett energisparprojekt som några år tidigare började i ett område vuxit till att omfatta samtliga bostadsområden. När projektet startade var Ulf Näslund i rollen som teknisk chef initiativtagare och drivande i att inleda en långsiktig energisparsatsning med EnReduce.

Lyckat energisparprojekt med EnReduce hos Vasakronan