Gratis kalkyl

En förening med 50 lägenheter kan med EnReduce® snabbt sänka energikostnaden med minst 35 000 kr

Är det realistiskt att ge ett sådant löfte? Ja, efter mer än femton år på marknaden har vi många referensprojekt där energistyrsystemet EnReduce® visar på 15 procent energibesparing eller mer. Möjligheten att mycket snabbt sänka energikostnaden med EnReduce® - samtidigt som de boende får ett jämnt och skönt inomhusklimat - gör att intresset ökar mycket snabbt hos privata och kommunala bostadsbolag men också bland bostadsrättsföreningar.

Under 2011 har exempelvis två stora bostadsrättsföreningar i Norge (den största med 800 lägenheter) valt EnReduce®, men också i Sverige finns det många föreningar som tagit samma beslut. Hos några av dessa föreningar har energispareffekten blivit betydligt högre än den som budgeterats. Ett exempel är bostadsrättsföreningen Grane nr 1 i Uppsala som har drygt 45 lägenheter. Här blev den årliga besparingen hela 75 000 kr!

Drar nytta av byggnaders inlagrade värme

Energistyrsystemet EnReduce® har utvecklats av Enreduce Energy Control AB i Uppsala på basis av forskningsresultat från Kungliga Tekniska Högskolan. Enreduce® är idag det enda energistyrsystemet på marknaden som med känsliga sensorer utplacerade i utvalda lägenheter kan beräkna och även dra nytta av den inlagrade värmeenergi som finns i en byggnad.

”Vi har aldrig behövt lära oss något om tekniken”

Bostadsrättsföreningen Grane i Uppsala hade som mål att investera i ett okomplicerat energistyrsystem som förutom att spara energi också ger föreningens medlemmar ett jämnare inomhusklimat. Precis så har det blivit enligt Anders Lönnqvist som är ordförande i föreningen.

Det fina med systemet är att det inte märks. I vår källare finns ett apparatskåp med den teknik som styr lösningen, och i fyra av lägenheterna finns temperatursensorer placerade. Vi har dock aldrig behövt lära oss något om tekniken bakom. Det bara fungerar helt enkelt. Vi har också slutat titta efter om vi gör några besparingar. Det såg vi direkt att vi gjorde och sedan har det fortsatt så utan att vi gjort några andra energisparåtgärder. Att vi har en EnReduce®-lösning märker dock våra medlemmar genom att de fått en jämnare lägenhetstemperatur, säger Anders Lönnqvist.

EnReduce® ger er värme efter verkligt behov!

Det unika med EnReduce® är att systemet ser till att huset hjälper till med uppvärmningen. Genom att den lagrade gratisenergin tas tillvara tillförs mindre mängder dyrköpt energi och vi brukar därför säga att EnReduce® ger ”Värme efter verkligt behov”.

Här är några fler av EnReduce® fördelar:

  • Flexibelt, enkelt att installera och kan integreras med marknadens samtliga styr- och reglersystem
  • Ni kan utnyttja alla investeringar ni tidigare gjort inom fastighetsautomation! EnReduce® kompletterar befintliga styr- och reglersystem
  • Snabb driftstart
  • Vi erbjuder olika driftsalternativ; Ert EnReduce®-system kan t ex vara kopplat till vår centrala EnReduce®-server och föreningens fastighetsansvarige kan enkelt koppla upp sig via Internet


Kontakta oss så berättar vi gärna mer hur EnReduce® kan hjälpa er förening spara energi!