Gratis kalkyl

Referenser

Allmännyttiga bostadsföretag

Halmstads Fastighets AB

"EnReduce ger jämn lägenhetstemperatur och låg värmeförbrukning"

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

"Att EnReduce energisparar med en hög grad av automatik ser jag som en stor fördel”


Studentstaden, Uppsala

"Enreduce Energy Control håller sina energisparlöften”

Privata fastighetsbolag

Dombron, Uppsala

"Sänkta driftkostnader och bättre inomhusklimat i 2 000 Uppsala-lägenheter"Vasakronan, Uppsala

"Energisparprojekt är ingen kostnad utan en bra affär"

Bostadsrättsföreningar

BRF Grane, Uppsala

"Liten bostadsrättsförening gör stor årlig energibesparing"


HSB Spiralen, Stockholm

"50-åriga fastigheter med lägre uppvärmningsbehov än dagens nyproduktion"