Gratis kalkyl

Spar på energin.

Här får du 1 minuts snabbfakta om EnReduce.

  • Mycket av värmen som tillförs en byggnad, och som även alstras inne i huset av t.ex. elektronik, lagras i innerväggarna som alltså hjälper till att hålla temperaturen och värma både bostäder och kontor. Tas den lagrade värmen tillvara går det att kraftigt sänka uppvärmningskostnaderna.
  • EnReduce fungerar tillsammans med alla på marknaden förekommande styr- och reglersystem = lägre kostnader för energisparprojekt och snabb uppstart.
  • Programvaran EnReduce kan installeras som webblösning i befintliga dataundercentraler (DUC:ar), men många gånger kan EnReduce anslutas direkt till ett befintligt värmesystem utan att det ställs krav på någon dataundercentral. Ett alternativ är även att EnReduce levereras i vår egen DUC-lösning där även all övrig fastighetsinformation kan lagras. Sedan sker anslutning till Enreduce Energy Controls centrala server för analys och övervakning.
  • EnReduce är ett komplement som skapar mervärden i investeringar som redan är gjorda inom fastighetsautomation. Detta genom att styrsystemet lägger till en dimension när det gäller möjligheten till energieffektivisering. Övervakning och kontroll av en fastighet kan alltså ske på samma sätt som tidigare på övergripande nivå utan att det behövs något byte av vare sig basteknik eller leverantör av drifts-, övervakning och servicetjänster.
  • En energisparlösning som bygger på EnReduce-konceptet kan se ut på lite olika sätt beroende på kundbehov och vår kunds befintliga system för fastighetsautomation. Oavsett hur den kundanpassade lösningen ser ut finns alltid programvaran EnReduce med och givetvis också ett antal sensorer som samlar in mätvärden om inomhustemperaturen i en byggnad.
  • Under 2012/2013 introducerade Enreduce Energy Control trådlösa sensorer. Den nya generationen av sensorer förenklar installationen ytterligare, och nya möjligheter öppnas för att kontinuerligt optimera energispareffekten (det är lätt att flytta sensorerna inom en byggnad).