Gratis kalkyl

Nya framgångar i Norge

2010-11-17

Möjligheten till kraftigt sänkta uppvärmningskostnader med hjälp av EnReduce® ökar nu marknadsintresset snabbt även i Norge. Bostadsrättsföreningen Enerhaugen i Oslo består av ett flertal fastigheter. Varje fastighet har ett 15-tal våningsplan och rymmer ett stort antal lägenheter.

För ca 1,5 år sedan valde föreningen en komplett EnReduce®-lösning till en av fastigheterna för att dels sänka uppvärmningskostnaderna, dels öka komforten för de boende. Projektet har fallit så väl ut att föreningen nyligen valt EnReduce® för ytterligare två fastigheter. Installationerna har nyligen avslutats och den lösning Enreduce Energy Control haft ansvar för att installera består av dataundercentraler (BAS2 från Bastec) med programvaran EnReduce® samt EnReduce®sensorer som placerats ut i ett antal lägenheter i varje fastighet.