Välkommen in på dina sidor!Gratis kalkyl

EnReduce sänker snabbt era uppvärmnings­kostnader

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för allmännyttans kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Energibesparingsåtgärder har därför hög prioritet och många har valt att spara in med hjälp av styrsystemet EnReduce. Vi kan visa på mycket lyckade projekt för energibesparing där besparingarna har gjorts på 15 procent eller mer. Det är enkelt att spara energi med EnReduce samtidigt som de boende får en bättre värmekomfort! Systemet utnyttjar den värme som lagras i fastigheten innan ny värme tillförs. Hur mycket skulle ni spara på energieffektivisering med EnReduce?

För att få energieffektiva fastigheter - Kontakta oss på Enreduce redan idag!

Vår kostnadsfria besparingskalkyl ger snabbt besked!

 • System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete

  System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete

  Ett jämnare inomhusklimat, nöjda hyresgäster, enklare arbete för fastighetspersonalen och bättre kontroll över fastigheterna. Detta var några av målen när kommunägda Håbohus började med temperaturmätning. Deras befintliga system för temperaturmätning har kombinerats med EnReduce® – med målet att även sänka energikostnaderna.

  Läs mer!

 • Lyckat testprojekt hos Göteborg Energi

  Under två år har Göteborg Energi testat EnReduce® i ett projekt där målet varit att optimera värmetillförseln till en fastighet med både kontor och lägenheter. En utvärdering visar på en energibesparing på hela 16 %.

  Läs mer!