Välkommen in på dina sidor!Gratis kalkyl

EnReduce sänker snabbt era uppvärmnings­kostnader

Uppvärmningskostnaderna är en mycket stor utgiftspost för allmännyttans kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Energibesparingsåtgärder har därför hög prioritet och många har valt att spara in med hjälp av styrsystemet EnReduce. Vi kan visa på mycket lyckade projekt för energibesparing där besparingarna har gjorts på 15 procent eller mer. Det är enkelt att spara energi med EnReduce samtidigt som de boende får en bättre värmekomfort! Systemet utnyttjar den värme som lagras i fastigheten innan ny värme tillförs. Hur mycket skulle ni spara på energieffektivisering med EnReduce?

För att få energieffektiva fastigheter - Kontakta oss på Enreduce redan idag!

Vår kostnadsfria besparingskalkyl ger snabbt besked!

 • System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete

  System för temperatur­mätning – en del i Håbohus optimeringsarbete

  Ett jämnare inomhusklimat, nöjda hyresgäster, enklare arbete för fastighetspersonalen och bättre kontroll över fastigheterna. Detta var några av målen när kommunägda Håbohus började med temperaturmätning. Deras befintliga system för temperaturmätning har kombinerats med EnReduce® – med målet att även sänka energikostnaderna.

  Läs mer!

 • Lyckat testprojekt hos Göteborg Energi

  Under två år har Göteborg Energi testat EnReduce® i ett projekt där målet varit att optimera värmetillförseln till en fastighet med både kontor och lägenheter. En utvärdering visar på en energibesparing på hela 16 %.

  Läs mer!

 • Mälarenergi och Mimer valde EnReduce®

  MälarenergiMed målet att kapa dyra effekttoppar och hjälpa bostadsbolaget Mimer att sänka fjärrvärmekostnaderna har EnReduce installerats i sju fastigheter i Västerås.

  Läs mer!

 • Även Statkraft i Norge valde EnReduce

  StatkraftAllt fler nordiska fjärrvärmeföretag väljer EnReduce för att kapa effekttoppar och hjälpa kunderna att reducera energikostnaderna. Statkraft i Norge har nyligen valt EnReduce för ett viktigt pilotprojekt.

  Läs mer!

 • Ramavtal med Ikano Bostad

  Enreduce har under de senaste månaderna fått flera nya order. Nyligen har också ett ramavtal tecknats med Ikano Bostad som totalt har cirka 6 000 lägenheter i främst Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Ikano Bostad har sedan tidigare systemet EnReduce installerat i fastigheter i Högdalen, Stockholm.

  Läs mer!

 • EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

  EnReduce blev lösningen på ständigt stigande värmekostnader

  För bostadsrättsföreningen S:t Olof i Uppsala var ständigt stigande fjärrvärmekostnader något som oroade för några år sedan. För att sänka kostnaderna installerades EnReduce. Resultatet blev en besparing på mellan 15 och 18 %.

  Läs mer!

 • Enreduce får stororder

  Ett kommunalt bostadsbolag i västra Sverige har fattat beslut om att installera Uppsalaföretaget Enreduce energisparprogram i ytterligare 2 000 lägenheter. Den totala bostadsytan är cirka 115 000 kvm. Det var år 2006 som bolaget fattade beslut om att testa programmet EnReduce i ett 80-tal lägenheter. Under en tioårsperiod har installationerna successivt byggts ut till att omfatta närmare 3 000 lägenheter.

  Läs mer!