Gratis kalkyl

En av Norges största bostadsrättsföreningar valde EnReduce®!

2011-03-14

Lars Lindström (tv) och ThorbjØrn Hansen, styrelseordförande för Bostadsrättsföreningen Tveita

Marknadsintresset i Norge för smarta energisparlösningar, som EnReduce®, har ökat kraftigt och stora satsningar görs också för att sänka energikostnaderna. Det statliga verket Enova har engagerat sig i energifrågan för att stimulera till nyinvesteringar i olika energisparlösningar och det gäller inte minst för landets äldre fastighetsbestånd där det precis som i Sverige finns en stor energisparpotential.

I början av mars beslutade även bostadsrättsföreningen Tveita utanför Oslo, med totalt drygt 800 lägenheter, att investera i en EnReduce®-lösning som en del av ett stort energisparprojekt med en total investeringskostnad på cirka 30 miljoner NOK. I detta projekt är det statliga verket Enova med som delfinansiär, och den uppmärksamhet som energiprojektet fått i Norge gör att Lars Lindström på Enreduce Energy Control sätter mycket stort värde på ordern.

  • Vi ser en betydande marknadspotential även i Norge för EnReduce® och givetvis är vi glada att man i ett så här stort projekt valt just vår lösning för att styra energiförbrukningen till betydligt lägre nivåer än idag. Sedan tidigare har vi kunder i Norge och de positiva erfarenheterna från dessa projekt, som det för bostadsrättsföreningen Enerhaugen, har lett till att vi fått många förfrågningar. Eftersom Tveita är en av Norges största bostadsrättsföreningar har vi goda förhoppningar om att denna order ska öka marknadsintresset ytterligare, säger Lars Lindström.

Brf Tveita består av tre större fastigheter med 13 våningar byggda i slutet av 60-talet, och målsättningen är att sänka energiförbrukningen från 279 kWh/kvm till 138 kWh/kvm vilket på årsbasis skulle ge en besparing på 11 miljoner kWh. Energisparprojektet är indelat i sex delprojekt och installationen av EnReduce®, ett arbete som redan påbörjats, är ett av dessa projekt. När hela energisparsatsningen är genomförd kommer fastigheterna från 60-talet att ha en energiförbrukning som ligger i nivå med de nya byggföreskrifter (TEK07) som fastslagits i Norge.