Gratis kalkyl

Lennart Ericsson Fastigheter AB valde också EnReduce®

2011-08-16

På Ringvägen i Stockholm påbörjade fastighetsbolaget Lennart Ericsson Fastigheter AB i mars byggnationen av ett hyreshus med 29 hyresrätter. Beräknad inflyttning är sensommaren nästa år. Lennart Ericsson Fastigheter äger och förvaltar drygt 1 050 lägenheter i ett 20-tal fastigheter i Stockholmsområdet. I cirka 400 av dessa lägenheter styrs både energiförbrukningen och inneklimatet av energistyrsystemet EnReduce®. Fastighetsbolaget har nu valt att satsa på systemet även i nyproduktionen i kvarteret Rackarbergen på Ringvägen.

Lennart Ericsson Fastigheter AB arbetar mycket aktivt för att göra fastigheterna så energieffektiva som möjligt i kombination med en bra innemiljö för de boende, och det är också bakgrunden till att EnReduce® installeras i allt fler fastigheter som t ex den på Ringvägen.

- Vi har successivt valt att införa EnReduce® i vårt fastighetsbestånd med äldre fastigheter och vill nu också använda tekniken i den nyproducerade fastigheten på Ringvägen. Systemet är mycket intressant inte minst därför att det kombinerar kraven på energieffektivitet med ett jämnt och bra inomhusklimat. EnReduce® hjälper oss att nå det målet och jag tycker att systemet är mycket intressant vid en jämförelse med mer traditionella styr- och reglersystem, säger Harald Classon som är VD på Lennart Ericsson Fastigheter AB.

Undviker effekttoppar


Harald Classon förklarar att det i dagsläget inte är bestämt vilka fastigheter som efter den i Ringvägen kan bli aktuella för EnReduce®, men han ser med intresse fram mot att få fram en mer långsiktig bild av hur mycket energiförbrukningen kan reduceras med systemet. En sådan energisparanalys kommer att ske efter den kommande vintern. Något Harald Classon också ser som en stor fördel med EnReduce® är den enkla installationen.

- Jämfört med andra lösningar inom fastighetsautomation, som ofta kräver en omfattande integration mot centrala system, är EnReduce® mycket lättinstallerat. Ett antal sensorer placeras i utvalda lägenheter så att bästa förutsättningar skapas för att optimera både inomhusklimatet och energibesparingen. Vid utplaceringen tas också hänsyn till hur en byggnads olika delar och ytor påverkas av utomhustemperaturen. De mätvärden sensorerna samlar in kommuniceras sedan till EnReduce® programvara som är själva hjärnan i systemet, och som beräknar energibehovet och styr när ny energi ska tillföras, förklarar Harald Classon.


Här kan du läsa det fullständiga pressmeddelandet