Gratis kalkyl

Ännu en stor bostadsrättsförening i Norge har valt energistyrsystemet EnReduce®!

2011-10-10

Det finns en tydlig tendens att främst stora bostadsrättsföreningar (borettslag på norska) söker nya alternativ för att reducera energikostnaderna. Möjligheten att med EnReduce® snabbt nå besparingar på 15 % eller mer, samtidigt som de boende får ett jämnt och skönt inomhusklimat, har väckt uppmärksamhet i Norge. EnReduce® är idag det enda energistyrsystemet på marknaden som med känsliga sensorer utplacerade i lägenheterna kan beräkna och även dra nytta av den inlagrade värmeenergi som finns i en byggnad.

Energisparvinsterna uppnås genom att EnReduce®-systemet ser till att denna inlagrade energi tas tillvara innan ny och dyr fjärrvärme tillförs en fastighet. Många traditionella lösningar för reglering av inomhusvärmen arbetar istället med utomhusgivare och effekten blir att mycket energi hinner tillföras en fastighet innan systemet signalerar att det inte behovs mer värme. Resultat blir ofta höga inomhustemperaturer och att de boende vädrar ut den överskottsvärme som tillförts.

Lars Lindström på Enreduce Energy Control berättar att installationsarbetet för bostadsrättsföreningen Haugerud redan startat och han säger också att det är en viktig order för företaget.

- Det är en miljonorder vilket givetvis är positivt, men oerhört viktigt är också att vi har vunnit ännu ett prestigeprojekt. När det är så stora föreningar som väljer EnReduce® för sina energisparprojekt sprider det sig som ringar på vattnet och vi får en marknadseffekt som jag är övertygad om kommer att resultera i flera order framöver, säger Lars Lindström.

Under ”Press” kan du läsa ett utförligare pressmeddelande!