Gratis kalkyl

Riksbyggen i Västerås energioptimerar med EnReduce

2012-02-24

Hos Brf Asea-stan i är det Riksbyggen i Västerås som har i uppdrag att sköta både den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Riksbyggens marknadsprofil är att som serviceföretag erbjuda bostadsrättsföreningar ett heltäckande förvaltningskoncept som i stor utsträckning skräddarsys för varje enskild förenings behov. För Brf Asea-stan har Riksbyggen ett så heltäckande uppdrag att föreningen inte behöver ha någon egen fast anställd personal för t ex fastighetsskötseln.

Inom Riksbyggens tjänsteområde teknisk förvaltning utgör energioptimering, energibe-siktning och driftövervakning allt mer efterfrågade tjänster. Brf Asea-stan är inget undantag. Riksbyggen har en mycket aktiv roll och ett brett ansvar i den energisparsatsning som inleddes för ett par år sedan.

Stefan Mlekus är driftstekniker hos Riksbyggen och därmed också en nyckelperson för Brf Asea-stan där han ansvarar för och sköter alla tekniska installationer. Via de datoriserade driftövervakningssystemen på Riksbyggens kontor har Stefan full kontroll på att de tekniska systemen hos föreningen fungerar som de ska, och han kan också ta fram statistik över hur energiförbrukningen kraftigt reducerats sedan energisparsatsningen inleddes.

– Satsningen på EnReduce som energistyrsystem i kombination med andra åtgärder har både lett till ett betydande minskning av uppvärmningskostnaderna och bättre boendekomfort. Genom att förändra värmefördelningen mellan hög- och låghusen har en bättre balans uppnåtts och idag vädrar de boende inte längre ut den överskottsvärme som uppstod i allt för varma lägenheter. Kort tid efter att EnReduce tagits i drift kunde vi konstatera en energibesparing på över 25 %, och efter att en bra komfortnivå hittats för de boende ligger besparingen på ca 15 %. Det är ett mycket bra resultat, säger Stefan Mlekus på Riksbyggen i Västerås.