Gratis kalkyl

EnReduce en viktig del av Brf ASEA-Stans långsiktiga energisparsatsning

2012-02-24

Brf ASEA-Stan är en bostadsrättsförening i Västerås med 240 lägenheter och drygt 30 lokaler som förvaltas av Riksbyggen. En del av fastigheterna uppfördes i tre etapper under åren 1942-43 på uppdrag av Asea. ”Aseastaden” blev snart ett begrepp för de två kvarteren Regulatorn och Smalbäcken. Mycket har dock hänt sedan dess.

Smidig samarbetsmodell bidrar till att optimera energianvändningen


1979 köpte Riksbyggen Aseastaden och det blev också startskottet för en omfattande om- och tillbyggnad av ett område som under åren utvecklats negativt och fått stämpeln som ett av Västerås sämsta. Lägenheterna var nedslitna och fastighetsunderhållet i princip obefintligt. Riksbyggens satsning innebar bl a byggnation av två nya höghus, lägenheterna gjordes större, ytterväggar och vindbjälklag isolerades och fastigheterna anslöts till fjärrvärmenätet. 1981 var det inflyttningsdags i det totalrenoverade området.

Håkan Ax har varit föreningens ordförande sedan mitten av 2000-talet. Trots alla de sats-ningar som gjordes efter att Riksbyggen förvärvade området har Håkan under sina år som ordförande varit med om att ta många beslut om renoveringar, förbättringar, ombyggnationer och inte minst energieffektivisering. Föreningens kostnader för fjärrvärme är betydande och för några år sedan aktualiserades frågan om att inleda en energisparsatsning.

- I samband med att vi inledde energispararbetet upptäckte vi att det var en mängd olika faktorer som påverkade energiförbrukningen. Vi hade t ex fläktanläggningar på höghusens tak som gick med fulla varv dygnet runt. Eftersom ventilationen i lägenheterna påverkade värmetillförseln var en effekt att låghusen hade alldeles för dålig värme jämfört med höghusen. Vi beslöt oss därför att ta ett brett energigrepp och inleda en satsning på balansering av värmesystemen och energioptimering med hjälp av ett energistyrsystem, berättar Håkan Ax.

Håkans företrädare på ordförandeposten fick under ett mässevenemang kontakt med en medarbetare hos Enreduce Energy Control. Det hela utvecklades till ett samarbete och ett beslut från föreningen att göra EnReduce till en viktig del av den långsiktiga energisparsatsningen. Sedan 2010 har föreningen med EnReduce hjälp också börjat reducera fjärrvärmekostnaderna.Nära samarbete med Riksbyggen och Enreduce Energy Control


- Vi har ett högt satt besparingsmål för vår energieffektivisering och hur stor den blir visar sig lite på sikt när vi hittat en optimal balans mellan besparingsmål och bra boendekomfort. Något jag tycker är väldligt positivt är den samarbetsmodell vi hittat tillsammans med Riksbyggen i Västerås och Enreduce Energy Control. Några av oss i styrelsen kan exempelvis via en enkel inloggning på Internet kontrollera temperaturer i de lägenheter där EnReduce givare finns placerade, och skulle vi vilja göra en förändring av börvärdet är det bara att kontakta Enreduce Energy Control i Uppsala som därifrån gör korrigeringen, säger Håkan.

Brf ASEA-Stan har avtal med Riksbyggen i Västerås som sköter föreningens ekonomiförvaltning och även den tekniska förvaltningen. I Riksbyggens tjänstepaket inom teknisk förvaltning ingår bl a energioptimering, energibesiktning och driftövervakning.

För Håkan Ax och den övriga styrelsen hos ASEA-stan har det varit ett par intensiva investeringsår och fler åtgärder väntar, och dessa ryms i en långsiktigt underhållsplan. Ett flertal av investeringarna har också stor betydelse för den önskade reduceringen av energikostnaderna och Håkan Ax ger några exempel på genomförda åtgärder.

- Vi har bl a slutfört en energideklaration och gjort en ombyggnad av ventilationen med byte av frånluftsfläktarna i samtliga höghus. Resultatet är bättre styrning av till- och frånluften vilket också, i kombination med EnReduce, fått positiv effekter på klimatstyrningen i lägenheterna. Komfortförbättringen är betydande i samtliga lägenheter även om vissa av våra boende kan uppleva det som lite negativt med en marginell sänkning av temperaturen. Det ligger dock i allas intresse att vi lyckas med energisparsatsningen och då måste alla också vara en del av och engagerade i satsningen!